Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Raport o stanie karmienia piersią w Polsce

16 stycznia 2019

Raport z badania pt. Czy Polska jest krajem przyjaznym matce i dziecku 2018 – część 3 – ocena opieki laktacyjnej sprawowanej przez położne w szpitalu, lekarzy rodzinnych i doradców/konsultantów laktacyjnych – prezentowany na ostatnim zjeździe – JEST już dostępny TUTAJ

Zobacz również