Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Recertyfikacja CDL

16 stycznia 2019

Szanowni Certyfikowani Doradcy Laktacyjni!

Informujemy, że uruchomiliśmy ścieżkę recertyfikacji dla CDL 2012. Termin wygaśnięcia Certyfikatu mija w czerwcu 2019. Do 01 listopada 2018 należy się zarejestrować, aby mieć czas na zebranie dokumentów!

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce RECERTYFIKACJA

Zobacz również