Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Ropień piersi

Monika Nagadowska

Rys. H. Pionke

Stany zapalne w obrębie gruczołu piersiowego najczęściej występują w okresie karmienia piersią. Poza okresem laktacji mogą występować także w przebiegu rozstrzeni przewodów mlecznych (duct ectasiae), zapalenia okołobrodawkowego, przetoki sutkowej (Petrek 2000). Ropień piersi to ograniczony zbiornik treści ropnej powstający w wyniku zejścia procesu zapalnego leczonego z opóźnieniem lub niewłaściwie. Zwykle problem ten występuje w pierwszych 6 tygodniach laktacji lub po nagłym odstawieniu dziecka od piersi.

Czynniki predysponujące:

Bakterie

Staphylococcus aureus – najczęściej penicylinooporny, metycylinowrażliwy MSSA

Staphylococcus epidermidis – dość często MSCNS

bakterie z grupy Streptococcus – rzadziej

Rozpoznanie

Pacjentka, u której w wywiadzie najczęściej stwierdzamy przebycie zapalenia piersi, skarży się na silny ból zlokalizowany w jednym fragmencie piersi, pojawia się zaczerwienienie, obrzęk oraz uogólnione objawy zakażenia. Stan psychiczny: napięcie, wątpliwości czy można karmić, lęk o dziecko, lęk przed zabiegiem i jego konsekwencjami.

W badaniu klinicznym stwierdzamy:

W badaniach dodatkowych:

Oto przykładowy wynik badania USG: Obfite utkanie gruczołowe, w górno-zewn. Kwadrancie piersi lewej, na godz. 2 ok. 3 cm od brodawki, w rzucie klinicznego zgrubienia, nieprawidłowy ok. 30 x 25 mm zbiornik gęstego płynu, o grubej ok. 4-5 mm nierównej torebce. Obraz przemawia za ropniem. Innych zmian ogniskowych nie uwidoczniono. W lewym dole pachowym widoczne niskoechogeniczne węzły chłonne o nieprawidłowej echostrukturze, największy o wymiarach 25×17 mm, najpewniej odczynowe.

Różnicowanie

Z torbielą mleczną (galaktocele), innym guzem piersi (zarówno zapalnym jak i niezapalnym, w tym z rakiem!!)

Co robić?

Zapewnić matkę o możliwości karmienia dziecka piersią zarówno podczas leczenia jak i po wyleczeniu, nawet gdyby wskazane było wykonanie nacięcia ropnia.

Następnie zalecić:

ryc.1
ryc.2

 

Pamiętaj! W każdym przypadku miejscowego leczenia ropnia piersi powinno się dążyć do kontynuowania karmienia piersią, gdyż wspomaga ono opróżnianie z mleka całego segmentu piersi i pomaga ograniczyć zasięg infekcji. Kontynuację karmienia z chorej piersi może uniemożliwić umiejscowienie opatrunku. Należy więc umieścić go tak, aby matka mogła chociaż odciągać pokarm. Pokarm jest bezpieczny dla dziecka (WHO 2000). Jednak odradza się podawania go dziecku, gdy w pokarmie pojawia się krew lub ropa.