Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Sytuacje szczególne – bliźnięta

BLIŹNIĘTA

Większość kobiet jest w stanie wykarmić piersią więcej niż jedno dziecko, jeśli uzyska właściwą opiekę dostosowaną do sytuacji (Lawrence 2005).

Jak postępować w przypadku zdrowych, donoszonych lub prawie donoszonych bliźniąt i trojaczków?

Jak postępować w przypadku powikłań noworodkowych?

Kangurowanie bliźniąt fot. A. Oslislo

Najlepszymi pozycjami do jednoczesnego karmienia bliźniąt są:

Piśmiennictwo:

Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding. A Guide for the Medical Profession, Mosby  2005.

Oslislo A. Karmienie piersią bliźniąt i wieloraczków. W: Szkolenie Problemy w laktacji. Sesja 1. KUKP. 2005: 19-25

Oslislo A. Wcześniactwo a karmienie piersią. W: Szkolenie Problemy w laktacji. Sesja 1. KUKP. 2005: 27 – 38

Oslislo A., Nehring-Gugulska M. Żukowska – Rubik M.: Metody dokarmiania dzieci karmionych piersią. Standardy Medyczne/Pediatria 2010 (7): 329 – 337

Oslislo A. , Królak-Olejnik B. Kaźmierczak W.: Postępowanie poporodowe dotyczące laktacji u noworodków z ekstremalnie małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała. Gin. Pol. 2004; 75: 298-301.

Mikiel-Kostyra K, Mazur J.: Uwarunkowania żywienia noworodków w szpitalnej opiece poporodowej. Część I: czynniki wpływające na rozpoczęcie karmienia piersią. Gin Pol 1998; 69:783-88

Żukowska – Rubik M, Oslislo A., Nehring – Gugulska M. Praca zbiorowa. Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia. Wyd. II. KUKP. Warszawa 2009

Osuch K. Nehring- Gugulska M. Odciąganie i przechowywanie pokarmu. Materiały na kurs Problemy w Laktacji. CNoL. 2009

Ślizień-Kuczapska E. Powikłania ciąży i porodu. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012

AAP. Lawrence M. Gartner, Jane Morton, Ruth A. Lawrence, Audrey J. Naylor, Donna O Hare, Richard J. Schandler i Arthur I. Eidelman. American Academy of Pediatrics. Section on breastfeeding. Breastfeeding and the Use of Human Milk, Pediatrics 2005; 115; 496-506. Opracowanie polskie: Medycyna Praktyczna – pediatria. 6/2005: 31-39. Medycyna Praktyczna – Położnictwo i Ginekologia. 1/2006:21-28.