Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Tytuł CDL dla IBCLC

14 grudnia 2020

Pragniemy poinformować osoby posiadające tytuł IBCLC, a zainteresowane zdobyciem tytułu CDL, że jest taka możliwość!  Podstawą do nadania certyfikatu CDL jest weryfikacja wiedzy i praktyki konsultanta IBCLC poprzez egzamin teoretyczny i praktyczny.   

Zapraszamy na naszą stronę internetową Tytuł CDL dla IBCLC , gdzie jest to szczegółowo opisane. 

Zobacz również