Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Od czasu, gdy doc. Krystyna Mikiel-Kostyra, twórca programu Promocji Karmienia Piersią, zidentyfikowała polskie bariery, minęło wiele lat. Niektóre bariery zostały pokonane, ale pojawiły się też nowe zjawiska. Wskaźniki karmienia piersią od ponad 10 lat nie są monitorowane w skali ogólnopolskiej. Wciąż wydaje nam się, że na tle Europy i świata nie wypadamy najgorzej. Mamy wciąż wysokie wskaźniki rozpoczynania karmienia. Ale dlaczego z mniejszych badań wynika, że najwięcej kobiet przestaje karmić piersią w pierwszych 2-3 miesiącach życia dziecka?

Wspólnie z zaproszonymi wykładowcami i gośćmi określiliśmy współczesne bariery i zastanawialiśmy się jak je pokonać. Okazuje się, że każdą górę lodową można stopić lub obejść, jak przekonywała mgr Joanna Żołnowska. Szpitalowi im. St. Żeromskiego udaje się fantastycznie rozpoczynać karmienie podczas kontaktu skóra do skóry nawet po cięciu cesarskim. Szpital Św. Zofii w Warszawie osiąga niezwykłe wyniki karmienia mlekiem matki dzieci urodzonych z niską masą. Nie trzeba dręczyć dietami eliminacyjnymi wszystkich karmiących matek produkując u nich niedobory żywieniowe, obniżenie laktacji i przewlekły stres – przekonywał dr n. med. Marek Ruszczyński. Można łatwo pokonać barierę jaką jest występowanie krótkiego wędzidełka u noworodków – pokazała praktycznie dr Monika Żukowska-Rubik. Brak wiedzy personelu medycznego i brak źródeł profesjonalnej wiedzy o laktacji stanowi poważną barierę i warto tu skierować naszą energię – wykazała w badaniach dr n. o zdr. Beata Sztyber i prof. Ewa Gajzlerska. Na oddziale tworzą się często rafy, góry lodowe. Wiedzą, odpowiednio długim szkoleniem wyczerpującym temat, pokazywaniem korzyści, ale też konkretnymi rozwiązaniami technicznymi można stopić lód – dzieliła się doświadczeniem mgr Joanna Żołnowska. Warto pamiętać o barierach emocjonalnych dla karmienia piersią i je uszanować – przekonała mgr Agnieszka Pietkiewicz. Warto było skorzystać z doświadczeń naszych wykładowców. 

Zjazd odbył się dnia 2 czerwca w godzinach 10.00-16.00 w Kinie Wisła w Warszawie. Zgromadził 170 uczestników, 4 stoiska sponsorów, 6 stoisk partnerów. Wręczono certyfikaty CDL (50!), PKP (9) oraz tytuły Honorowego Promotora Karmienia Piersią otrzymali: Anna Otffinowska, Joanna Kieniewicz-Górska, Agata Teleżyńska, Magdalena i Tomasz Grzegorzewcy, Aleksandra Wesołowska, Izabela Paczesna, Olga Frączak-Faure, Magdalena Ramos-Smul. Doceniamy, podziwiamy, dziękujemy i życzymy: Nie schodźcie z drogi!

PARTNERZY

SPONSORZY

GALERIA