Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Odbył się 7-8 czerwca 2013 w hotelu BOSS w Warszawie. Zgromadził 240 osób. Był niesamowitym wydarzeniem w życiu naszej szkoły! Rozpoczął się konferencją szkoleniowo-naukową pt. „Karmienie piersią – szacunkiem dla natury”, którą otworzyła, w imieniu Ministra Aleksandra Soplińskiego, pani Dagamara Korbasińska, dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

Na otwarcie przybyli między innymi: prof. Alicja Chybicka, Senator RP i Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, pani Ewa Macieszko z Departmentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, Dr Mieczysław Szatanek, Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej, mgr Maria Kaleta, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mgr Leokadia Jędrzejewska,Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologiczno – Położniczego, mgr Jadwiga Wierzbowska, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, dr Barbara Kot-Doniec, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Prof. Dorota Kornas-Biela, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Dr Wojciech Puzyna, Prezes Centrum Medycznego „Żelazna”, Dr Elwira Soplińska,osoba zasłużona, przyjaciel naszej szkoły. Byli z nami współorganizatorzy: pracownicy i studenci Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej, Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownicy Centrum Medycznego „Żelazna”, członkowie Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia krótkiej historii 10 lat kształcenia konsultantów IBCLC w Polsce oraz podsumowania roku szkolnego 2012/2013. Czy wiecie że, w tym roku odbyło się 23 kursy dla 730 osób?

O 16.15 odbyło się uroczyste wręczenie tytułów Honorowego Promotora Karmienia Piersią, którymi w tym roku zostali wyróżnieni:  Pani Dagmara Korbasińska, dyrektor departamentu matki i dziecka Ministerstwa Zdrowia, Pani Barbara Kot-Doniec, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Państwo Aleksandra Strus i Maciej Tabor z Ligi Małżeństwo Małżeństwu, Panie Magdalena Liberus i Katarzyna Friedlein z redakcji Medycyna Praktyczna-Pediatria, a także Panie Magdalena Misztak-Hola i Anna Pałyga z Polskiego Stowarzyszenia NPR. Następnie nadano certyfikaty CDL2013 – 47 osobom, a PKP2013 – 17 osobom. Wybrzmiały gromkie brawa, wszyscy otrzymali słoneczniki – znak tegorocznego zjazdu.

Na zakończenie tego emocjonującego dnia, podczas uroczystej kolacji celebrowaliśmy 10 lat kształcenia Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych w Polsce. Zagrał zespół muzyki klasycznej Bramantes, bawił nas kabaret Pawła Dłużewskiego, wzruszał recital prof. Jacka Rudnickiego, a potem długie rozmowy i okazja do wspomnień pamiętnego, pierwszego kursu z roku 2003/2004.

W sobotę podczas warsztatów spieraliśmy się ostro z dr n. med. Andreą Horvath i dr n. med. Piotrem Dziechciarzem na tematy gastrologiczne oraz diet eliminacyjnych dla matek karmiących, z wypiekami na twarzy słuchaliśmy jak zorganizowany jest oddział Rush Hospital w Chicago, aby 98% wcześniaków żywiło się pokarmem mamy oraz wywracających dotychczasowe poglądy rewelacji na temat diet eliminacyjnych dla matek karmiących i przechowywania pokarmu. W drugiej części podczas warsztatu lek. Moniki Żukowskiej – Rubik, mgr KingiOsuch liczyliśmy przyrosty masy i wskazane ilości dokarmiania, na równoległym warsztacie zapoznaliśmy się z laktotechnologią Medeli.

WSZYSTKIM GOŚCIOM, WYKŁADOWCOM, PARTNEROM, SPONSOROM i ORGANIZATOROM , A SZCZEGÓLNIE UCZESTNIKOM SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ!!!

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
Dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska
Dr n. med. Wojciech Puzyna
Dr Monika Żukowska-Rubik

PATRONAT HONOROWY

KOMITET HONOROWY ZJAZDU

Prof. dr hab. n. med. Maria K. Borszewska-Kornacka
Mgr Leokadia Jędrzejewska
Prof. dr hab. n. med. Janusz Benedykt Książyk
Mgr Anna Otffinowska
Dr Elwira Soplińska
Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
Prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki

PARTNERZY

SPONSOR PLATYNOWY

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR SREBRNY

SPONSORZY

INFORMACJE O WYKŁADOWCACH I GOŚCIACH:

Kerstin Uvnäs – Moberg– profesor fizjologii Uniwersytetu Karolinska w Szwecji, badacz i ekspert fizjologii układu pokarmowego oraz wydzielania i funkcji oksytocyny. Zauroczyła nas wiedzą na temat roli oksytocyny u kobiet karmiących piersią w różnych sytuacjach, po różnych rodzajach porodów, ale też zaskoczyła przedstawiając dowody na wpływ oksytocyny na mężczyzn, a także dzieci karmione piersią. Mgr Magda Witkiewicz zobrazowała niejako słowa prof. Uvnas-Moberg pokazując przebieg naturalnego porodu i pierwszego karmienia, które wyglądały jak bajka. Dr.n.biol. Aleksandra Wesołowska podzieliła się z nami wynikami badań dotyczącymi praktyk pozwalających na pozyskiwanie pokarmu kobiecego dla dzieci i organizacji banku mleka z prawdziwego zdarzenia, jaki powstał w Toruniu. Prof. Jacek Rudnicki podzielił się refleksjami na temat myślenia noworodka podczas karmienia, dr n. hum. Grażyna Kmita, wprowadziła nas w fizjologię snu niemowlęcia i przyczyny jego zaburzeń. Dr n. o zdr. Beata Sztyber i prof. Barbara Królak-Olejnik wprowadziły nas do wykładu kolejnego zagranicznego gościa poprzez przedstawienie oceny sytuacji w Polsce w obszarze żywienia wcześniaków mlekiem matki.

Paula Meier -Profesor na wydziale pediatrii w Rush University Medical Center w Chicago, dyrektor ds. badań klinicznych i laktacji w ośrodkach intensywnej terapii noworodków, która podzieliła się z nami 37-letnim doświadczeniem żywienia matczynym pokarmem najmniejszych dzieci, wynikami ogromnych, 5-letnich badań porównujących korzyści zdrowotne i koszty żywienia wcześniaków pokarmem ludzkim a mlekiem sztucznym. Zapaliła nas swoim entuzjazmem i potwierdziła, że szliśmy słuszną drogą.

GALERIA