Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Odbył się 9 maja 2014 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym przy ul. Poligonowej 30. Współorganizatorem zjazdu jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zjazd zgromadził 300 osób! Był niezwykłym wydarzeniem międzynarodowym! Pokazał, że nasza wiedza i doświadczenie w laktacji są na światowym poziomie. Mamy o czym dyskutować z naukowcami, możemy pokazać też nasz dorobek!

Zjazd otworzyły Magdalena Nehring-Gugulska i Monika Żukowska-Rubik. Odczytały listy od Ministra Aleksandra Soplińskiego, dr Macieja Hamankiewicza, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, mgr Bożeny Rogali-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Beata Sztyber odczytała list od prof. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej. Słowo wygłosiła prof. Alicja Chybicka, senator RP, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Na otwarcie przybyli między innymi: pani Joanna Kujawa z Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, mgr Maria Kaleta, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Dr n. med. Wojciech Puzyna, Prezes Centrum Medycznego „Żelazna”, Dr Elwira Soplińska, osoba zasłużona, przyjaciel naszej szkoły, dr n. med. Maria Wilińska, kierownik Kliniki Neonatologii SPSK im. prof. W. Orłowskiego, wiceprzewodnicząca KUKP.

Licznie reprezentowany był Warszawski Uniwersytet Medyczny, współorganizator konferencji, a w nim: Zakład Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu, Klinika Neonatologii i ITN Szpitala klinicznego im. Anny Mazowieckiej, Klinika Pediatrii, Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Klinika Pneumonologii i Chorób Dzieci, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii.

Obecne były także: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Instytut Matki i Dziecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szpital Kliniczny MSWiA i wiele innych klinik i szpitali, którym bliskie jest karmienie dzieci mlekiem matki.

WYKŁADY:

Sesję poranną rozpoczęła dr n. med. Maria Wilińska prezentując rewolucyjny dla polskiej neonatologii Program Wczesnej Stymulacji Laktacji, który jest dziełem dużego grona specjalistów opiekujących się dzieckiem przedwcześnie urodzonym i jego matką od pierwszych chwil życia. Doktor jest współautorem i redaktorem dzieła opublikowanego w styczniu tego roku w Standardach Medycznych i spiritus movens całego przedsięwzięcia przy patronacie i czynnym udziale prof. Ewy Helwich, konsultanta krajowego ds. neonatologii. Realizując te nowe zasady pracy dla oddziałów III stopnia referencyjnego mamy szansę zapewnić wszystkim, polskim dzieciom najlepszy start w życie. Doktor przedstawiła też swoje doświadczenia z pracy na oddziale ITN oraz wyniki badań pokazujące jak zmieniło się oblicze szpitala i sposób żywienia tam dzieci od czasu uruchomienia Banku Mleka. Otrzymała wielkie brawa!

Prof. Donna Geddes przedstawiła bardzo szczegółowo warsztat swojej pracy badawczej, jak mierzone jest podciśnienie w jamie ustanej dziecka podczas ssania, jak zmienia się w zależności od stopnia dojrzałości dziecka, budowy jamy ustnej, obecnych patologii np. krótkiego wędzidełka podjęzykowego,  stosowania kapturków, ssania butelki. Dowiedzieliśmy się, że ruchy języka i całej jamy ustnej są zasadniczo takie same u wszystkich dzieci, największe różnice dotyczą siły ssącej. Ta siła u wcześniaków może być o 60% słabsza, pomimo prawidłowego wzorca ssania piersi. To powoduje niski pobór mleka. Z kolei problemy z bolesnymi brodawkami mogą być związane z nadmierną siłą ssącą, co należy brać pod uwagę. Ilość pobranego pokarmu zależy jeszcze od poziomu laktacji u matki. Im więcej wypływów (średnio jest ich 2,5) tym więcej dziecko pobierze pokarmu. Z kolei im szybciej wypływa mleko z piersi tym rytm ssania jest wolniejszy.  Pod koniec karmienia jest mniej mleka, trudniej go uzyskać, ale jest ono wysokotłuszczowe i wysokokaloryczne.

Mgr Paulina Stobnicka-Stolarska, lek. Monika Żukowska-Rubik zaprezentowały fragmenty protokołu do oceny skuteczności karmienia piersią. Obejrzeliśmy liczne anomalie twarzoczaszki, na które często nie zwraca się uwagi, a mogą wpływać na efektywność ssania.  Ale nawet najtrudniejsze dzieci, z pomocą logopedy wczesnej interwencji, można nauczyć jeść. Paulina pokazała dwa filmy pokazujące takie sukcesy logopedów. Dla praktyków ważna jest wnikliwa obserwacja. Nie można poznać efektywności ssania, jeśli nie oceni się rytmu ssania. Taka obserwacja musi potrwać! Monika pokazała kilka rytmów ssania, od niedżywczego, poprzez chaotyczny, do miarowego. To ważne, aby w porę zdiagnozować pierwotne zaburzenia mechanizmu ssania i zapobiec laktacyjnej porażce.

Prof. Peter Hartmann w fantastyczny sposób przeprowadził nas przez historię naturalną laktacji, poczynając od najstarszych organizmów, które przetworzyły ochronne gruczoły skórne w gruczoły mleczne. Karmienie potomstwa jest tak ważną funkcją organizmu, że pochłania aż 30% energii, w tym czasie mózg potrzebuje zaledwie 23%. Pokazał badania mówiące o tym, że matki karmiące mają wyższe IQ. Omówił szczegółowo mechanizmy tworzenia mleka w komórkach wydzielniczych i 5 szlaków przenikania substratów i innych prostych substancji do pokarmu. Wykazał, że matka na czczo produkuje tyle samo mleka, co po jedzeniu, brak płynów może zmniejszyć objętość wytwarzanego pokarmu, dieta matki nie ma żadnego wpływu na skład wytwarzanego w gruczole mleka. Jedynie rodzaj spożywanych tłuszczów może zmieniać proporcje LCPUFA. Dużo spożywanych tłuszczów zawierających izomery trans powoduje obniżenie stężenia LCPUFA w mleku. Ale te jedyne różnice i tak są niewielkie. Pod każdą szerokością geograficzną matki produkują podobne pokarmy bez związku z tym co jedzą. A karmienie potomstwa własnym mlekiem jest programowaniem biologicznym zdrowia na przyszłe lata.

Jak ogórek czy kostka czekolady mają dostać się do pokarmu matki i wywołać reakcję u dziecka? – to był emocjonujący panel ekspertów z udziałem prof. Hartmanna i zaproszonych ekspertów. Panel poprowadził Dr n. med. Marcin Dziekiewicz, pediatra. Na wstępie mgr Agnieszka Muszyńska przedstawiła listy od matek dręczonych dietami na oddziałach szpitalnych, rozdawane w szpitalach  spisy produktów zakazanych, zalecenia ze stron internetowych i gabinetów pediatrycznych. Następnie dr inż. Joanna Rachtan-Janicka, dietetykomówiła zasady normalnego, zdrowego odżywiania oraz brak wpływu na zachowania dziecka poszczególnych produktów, zwłaszcza popularnych kapustnych. Lek. Piotr Nehring, przeprowadził nas przez szlaki trawienne i metaboliczne poszczególnych składników czekolady i ogórka po spożyciu przez matkę.Wykazał przy tym brak związku tych szlaków z syntezą i wydzielaniem pokarmu w nabłonku wydzielniczym gruczołu piersiowego. dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska pokazała ile jest teobrominy i kofeiny w czekoladzie, jak niewielki procent dostaje się do pokarmu i jak dużo trzeba zjeść gorzkiej czekolady, aby dziecko cokolwiek odczuło. Wykazała też brak jakichkolwiek „zagrożeń” ze strony ogórka, nawet kiszonego. Dr n. med. Marcin Dziekiewicz wykazał jak wiele jest przyczyn różnych dolegliwości gastrycznych u niemowląt, a nie mających żadnego związku z dietą matki. dr n. med. Agnieszka Krauze, alergolog przedstawiła aktualne dane dotyczące częstości występowania alergii na białka mleka krowiego (3%), zasady diagnostyki alergii pokarmowej (wyłączanie mleka krowiego i jaj na zaledwie 2 tygodnie) oraz pracę, która pokazuje, że unikanie produktów mlecznych przez matki zwiększa ryzyko reakcji alergicznej w przyszłości. Jako podsumowanie mgr Bożena Osik, psycholog omówiła jak powinniśmy zajmować się matką, aby budować jej kompetencje. Panel zakończyła ciekawa dyskusja z udziałem wszystkich panelistów. Zastanawiano się co wywołuje alergię u dziecka, skoro w pokarmie ludzkim nie ma beta-laktoglobuliny, a pozostałe białka zostają strawione w organizmie matki. Czy jest to reakcja na fragmenty peptydów czy na przeciwciała skierowane przeciw tym peptydom? Podsumowaniem było zdanie – natura nie mogła stworzyć szkodliwego pokarmu dla dziecka.

Pomiędzy sesjami wręczono tytuły CDL oraz Promotora Karmienia Piersią, w tym dwa tytuły honorowe dla p. Pauliny Stobnickiej-Stolarskiej i p. Magdaleny Modlibowskiej.

NASZYCH PARTNERÓW REPREZENTOWALI:

Katarzyna Asztabska
Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych

Małgorzata Czarniecka
Fundacja Rodzić po Ludzku

Olga Frączak-Faure, Magdalena Ramos-Smul 
Fundacja Mleko Mamy

Lek. Ewą Ślizień –Kuczapska
POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI metod naturalnego planowania rodziny

Dr n. biol. Aleksandra Wesołowska
Fundacja Bank Mleka Kobiecego

Barbara Paradowska, Anna Kowalczyk 
Stowarzyszenie Terapeutów Metody Castillo Moralesa

Magdalena Modlibowska
Stowarzyszenie Dobrze urodzeni

Tomasz Grzegorzewski
Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej

WSPÓŁORGANIZATORZY

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
Dr n. med. Monika Żukowska-Rubik
Dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

SPONSOR PLATYNOWY

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR SREBRNY

SPONSORZY

INFORMACJE O WYKŁADOWCACH I GOŚCIACH:

PETER HARTMANN – Profesor biochemii.W 1972 r. objął Katedrę Biochemii na Uniwersytecie Zachodniej Australii i założył tam Grupę Badawczą ds. Laktacji u Ludzi (Human Lactation Research Group). Badania profesora Hartmanna dotyczą głównie biochemicznych aspektów procesu wytwarzania pokarmu kobiecego, jak również zastosowania odciągaczy pokarmu. Zespół badaczy po jego kierunkiem odkrył m. in. komórki macierzyste w pokarmie ludzkim. Jest autorem ponad 116 artykułów oryginalnych, pięciu rozdziałów w książkach, 27 prac poglądowych, 26 doniesień zjazdowych oraz 134 abstraktów. Był promotorem ponad 45 wyróżnionych studentów, pięciu prac magisterskich oraz 33 przewodów doktorskich. Prof. Hartmann jest członkiem panelu redakcyjnego tekich pism, jak m.in. Breastfeeding Review, Breastfeeding Medicine oraz International Breastfeeding Journal. Obecnie pracuje w Szkole Chemii i Biochemii Uniwersytetu Zachodniej Australii. W Polsce jest znany z publikacji pt. Textbook of Human Lactation.

Donna Geddes – prof. assoc., współpracuje z Panem Profesorem Hartmannem w ramach Grupy Badawczej ds. Laktacji u Ludzi. Umiejętności ultrasonograficzne wykorzystuje w badaniach nad anatomią i fizjologią gruczołów piersiowych kobiety oraz jamy ustnej dziecka. Ostatnie badania dotyczą tempa opróżniania się żołądka u niemowląt. Jest odkrywcą nowej anatomii piersi oraz nowego przebiegu procesu ssania i pobierania pokarmu przez dziecko. Pełni funkcję redaktora australijskiego wydania pisma Journal of Human Lactation. Recenzuje prace dla takich pism jak m.in. Early Human Development, European Journal of Surgery, Journal of Human Lactation, Breastfeeding Medicine, Breastfeeding Review, czy Pediatrics. Obecnie pracuje w Szkole Chemii i Biochemii Uniwersytetu Zachodniej Australii.

GALERIA