Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Wędzidełko wargi górnej – ciąć czy nie ciąć?

8 lipca 2021

Czy natura wyposaża na w struktury anatomiczne niepotrzebne lub szkodliwe? Czy wędzidełko wargi górnej może przeszkadzać w ssaniu piersi?

A jak ludzkość przetrwała wieki? Chcąc bardzo pomóc dzieciom prawidłowo pobierać pokarm z piersi można nieco się zapędzić i nie zauważyć przekraczania granicy absurdu.

Można też szkodzić nadmiarem interwencji. I zatracić zaufanie do natury, którą tak na co dzień szafujemy mówiąc o karmieniu naturalnym.

Badaczka dokonała przeglądu pełnej literatury w tym temacie. I wniosek jest łatwy do przewidzenie – PRIMUM NON NOCERE!

Zachęcamy do lektury krótkiego artykułu TUTAJ oraz całości w ostatnim numerze Medycyny Praktycznej Pediatria. 

 

Zobacz również