Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

XI ZJAZD CENTRUM NAUKI O LAKTACJI

8 maja 2018

Centrum Nauki o Laktacji serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniowo-naukową pt.„Karmienie piersią – skoro naturalne,to dlaczego bywa trudne?”, która odbędzie się w dniach 8 – 9 czerwca 2018 roku w hotelu SANGATE Hotel Airport, ul. Komitetu Obrony Robotników 32 – dawniej ul. 17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa.
Gość specjalny: prof Juan Miguel Rodríguez
Zaproszenie i program

Zobacz również