Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

XII zjazd Centrum Nauki o Laktacji 

i konferencja szkoleniowo-naukowa pt. Karmienie piersią naukowo i praktycznie

Zjazd odbył się w dniach 7-8 czerwca 2019 r . w Sangate Hotel Airport, przy ul. 17 stycznia w Warszawie.

INFORMACJE O WYKŁADOWCACH I GOŚCIACH

Gościem specjalnym zjazdu była:

Christina Smillie, MD, FAAP, IBCLC, FABM

Polskim konsultantom/doradcom laktacyjnym znana jest z kursów Gold Learning Online Education. Jej profesjonalne, oparte na dowodach podejście do tematu laktacji jest niezwykle bliskie nam, ponieważ w Polsce laktacją zawodowo zajmują się medycy. Dr Christina Smillie wygłasza wykłady zarówno w kraju jak i za granicą na temat klinicznych metod rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących karmienia piersią, zawsze podkreślając rolę diady matka-dziecko jako osobnego systemu psychoneurobiologicznego oraz wrodzonych instynktów leżących u podstaw kompetencji zarówno matki jak i dziecka. Od 1996 jest członkinią Akademii Medycyny Karmienia Piersią (ABM), a od 2002 jest w jej zarządzie. Dr. Christina Smillie została certyfikowana zarówno przez Amerykańską Radę Pediatrii w 1983 roku jak i przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów Konsultatnów Laktacyjnych (IBLCE) w 1995 roku. Ceni sobie jednak ustawiczne kształcenie podyplomowe. Uczy się od kolegów po fachu, opiera swoją praktykę na wynikach badań naukowych (EBM), ale słucha i uczy się od dzieci i ich mam karmiących piersią. Dr. Christina Smillie jest amerykańską lekarką-pediatrą, która jako pierwsza w USA, już w 1996 roku, zaczęła praktykować medycynę karmienia piersią (breatfeeding medicine) w ramach swojej prywatnej praktyki lekarskiej.

dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska prof. nadzw.

Specjalista ginekolog-położnik, specjalista medycyny społecznej, dr hab. n. med. , prof. WUM. Od ukończenia studiów do 2002 roku pracowała w Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie. Od 1 sierpnia 2002 r. Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przez dwie kadencje Prodziekan kierunku Położnictwo do roku 2016. Obecnie kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu SOLEC w Warszawie. Redaktor Naczelny czasopisma Położna. Nauka i Praktyka. Kierownik specjalizacji wielu lekarzy z zakresu ginekologii i położnictwa. Promotor 15 prac doktorskich, 4 otwartych przewodów, opiekun 1 osoby na studiach doktoranckich. Nagrodzona przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Rektora WUM za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. Posiada odznaczenia państwowe. Jest autorką 135 publikacji, 43 komunikatów zjazdowych, oraz 4 książek, monografii i 65 rozdziałów. Niezwykle przyjazna matce, dziecku, karmieniu piersią, położnym i rzeszy studentek położnictwa.

prof. dr hab. n.med.  Maria Katarzyna  Borszewska-Kornacka 

Prof. dr hab.  n.med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka pediatra i neonatolog z 48 letnim stażem pracy w neonatologii. W latach 1972-2000 pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu a  w latach 2000-2018 kierowała  Kliniką Neonatologii  i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. Była wieloletnim Konsultantem w dziedzinie. Neonatologii, w  województwie mazowieckim, członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego,  członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność  społeczna związana jest  między innymi z Krajowym  Funduszem  Na Rzecz Dzieci, koordynacją polskiego programu neonatologicznego amerykańskiej organizacji Children’s Medical Care Fundadtion  Jest doradcą Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w zakresie pomocy dla  ukraińskich neonatologów. W 2012 roku powołała Koalicja dla Wcześniaka forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz członkiem wielu towarzystw naukowych  polskich i zagranicznych. Z inspiracji prof. dr hab. n.med. M.K.Borszewskiej- Kornackiej jako prezesa PTN powstały dotychczas dwie edycje  Standardów  Opieki Medycznej  nad Noworodkiem w Polsce.

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

Lekarz, pierwsza konsultantka IBCLC w Polsce (1996), CDL, dyrektor Centrum Nauki o Laktacji i prezes Fundacji Twórczych Kobiet. Praktykuje w poradni laktacyjnej Babka Medica i Concept Medica w Warszawie. Autorka licznych publikacji popularnych i naukowych w dziedzinie laktacji. Matkom znana z popularnego poradnika „Warto karmić piersią” i strony www.doktormagda.med.pl. Współpracuje z wydawnictwem branżowym Medycyna Praktyczna, gdzie była jednym z inicjatorów i twórców pierwszego polskiego podręcznika dla specjalistów ds. laktacji pt. „Karmienie piersią w teorii i praktyce”. Wieloletni wykładowca i współautorka programów kształcenia podyplomowego m.in. „Problemy w laktacji” oraz „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Zorganizowała ponad 20 konferencji naukowych. Od kilku lat inicjuje i przeprowadza badania w dziedzinie laktacji wraz z zespołem badaczy CNoL. Pasjonatka podróży, sportu i muzyki, a ostatnio też tańca.

dr n. med. Monika Żukowska – Rubik

Lekarz pediatra, konsultant IBCLC i CDL, od 1996 roku pracuje w poradni laktacyjnej Centrum Medycznego „Żelazna” w Warszawie, gdzie prowadzi pacjentki i niemowlęta z trudnymi problemami w karmieniu piersią. Jest wykładowcą, trenerem szkolenia praktycznego i egzaminatorem w Centrum Nauki o Laktacji. Jest również współautorem wielu programów szkoleniowych m.in.: „Problemy w laktacji”. Publikuje prace nt. postępowania w laktacji w czasopismach dla lekarzy i położnych. W 2004 roku zorganizowała we współpracy z IBLCE pierwszy w Polsce i po polsku egzamin dla kandydatów na IBCLC. Jest współtwórcą Rady Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych, której przewodniczyła w latach 2005–2009 (obecnie Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych). Współtworzyła pierwszy polski podręcznik dla profesjonalistów pt. „Karmienie piersią w teorii i praktyce” wydany przez Medycynę Praktyczną w 2012 i 1017 roku. Prywatnie żona lekarza i mama trójki dzieci, karmionych piersią w sumie przez 8 lat.

Aleksandra Lewandowska

Ukończyła Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Jest lekarzem rodzinnym na czwartym (ostatnim) roku specjalizacji oraz nauczycielem Naturalnego Planowania Rodziny. Obecnie w trakcie kursu na Certyfikowanego Doradcę Laktacyjnego. W toku studiów  była członkiem IFMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny), wolontariuszką Fundacji Mam Marzenie, stowarzyszenia wspierającego chorych na chorobę Parkinsona. W trakcie specjalizacji była wolontariuszką Fundacji Promocji Karmienia Piersią, Honorową Dawczynią Mleka, pisała artykuły do Kwartalnika Laktacyjnego.

lek. Magdalena Castello-Rokicka

W trakcie specjalizacji z pediatrii w szpitalu Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada tytuł Certyfikowanej Doradczyni Laktacyjnej oraz Międzynarodowej Dyplomowanej Konsultantki Laktacyjnej IBCLC.

dr Urszula Tataj-Puzyna

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Położna z ponad 30 letnim stażem, prowadzi edukację przedporodową dla rodziców dzieci zdrowych oraz z wadami letalnymi i wadami serca. Na co dzień prowadzi zajęcia dla studentów położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, teoretyczne z zakresu położnictwa i praktyczne w warszawskich szpitalach. Bierze aktywy udział w projektach naukowych w obszarze położnictwa. Publikuje prace dotyczące praktyki położnej w czasopismach polskich i zagranicznych.

dr n. med. Matylda Czosnykowska-Łukacka

W 2010 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku analityka medyczna, w tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim na kierunku biologia medyczna. Prowadziłam liczne badania z zakresu biologii molekularnej. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym  w Katedrze i Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  Zajmuje się badaniami nad składem mleka kobiecego, wpływem czynników, które warunkują ten skład oraz klinicznym aspektem żywienia wcześniaków mlekiem kobiecym.  Pracuje również w Regionalnym Banku Mleka Kobiecego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

lek. Dorota Bębenek
Matka Lekarka, świeżo po zakończeniu rezydentury z pediatrii. Fascynatka karmienia naturalnego, na co dzień wspiera mamy karmiące w poradni pediatrycznej. 

mgr Marek Wrześniewski

Absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończone kursy: NDT Bobath Basic, NDT Bobath Baby, AFE terapia oddechowa noworodków, Terapia Manualna Dzieci, Kinesiotaping,  PNF podstawowy. Od 2005 młodszy asystent w Klinice Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Centrum Zdrowia Dziecka.

WSPÓŁORGANIZATORZY

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
dr n. med. Monika Żukowska-Rubik
dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

DIAMENTOWY GŁÓWNY PARTNER

ZŁOTY SPONSOR

KRYSZTAŁOWY SPONSOR

SPONSORZY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

Wieczór umilił nam Impet Team Warszawa

Jesteśmy klubem z dziesięcioletnią tradycją, zrzeszonym zarówno w Federacji Tańca Sportowego, jak i Polskim Towarzystwie Tanecznym.

Na co dzień, opierając się o światowy program nauczania tańca, jak również własne parkietowe doświadczenia, pracujemy z dziećmi, młodzieżą oraz parami dorosłymi. Każdy tancerz w naszym klubie, traktowany jest jako potencjalny zawodnik wyczynowy, niezależnie od wieku oraz doświadczenia. Takie podejście, doprowadziło do szybkiego rozwoju klubu, jak również stworzeniu szerokiej kadry par, rywalizujących zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej.

Nasze pary mogą poszczycić się dużą liczbą wygranych turniejów i bardzo dobrymi wynikami na turniejach rangi mistrzowskiej, z Mistrzostwem Polski włącznie.

W skład kadry klubu wchodzą byli i obecni tancerze z tytułami mistrzowskimi, a największą dumą jest przyłączenie do kadry trenerskiej naszej wychowanki.

Taniec to nasz pasja, którą chcemy zarażać!!!

GALERIA ZDJĘĆ ZE ZJAZDU