Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Zakończenie karmienia

Żadna instytucja, towarzystwo naukowe czy grupa ekspertów nie określiła górnej granicy długości karmieniu piersią. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmić do lat dwóch lub dłużej (WHO 2002), Europejskie Towarzystwo Gastrologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci zaleca kontynuowanie karmienia tak długo, jak będzie to pożądane przez matkę i dziecko (ESPGHAN, 2009), Amerykańska Akademia Pediatrii – przynajmniej przez 1 rok życia lub dłużej, zgodnie z życzeniem matki lub dziecka. Dodaje: (…) nie istnieje górna granica długości, ani dowody na szkodliwość, w sferze psychiki lub rozwoju, przy karmieniu piersią do 3 roku życia lub dłużej (AAP 2005)

Każde dziecko jest inne, w innym tempie dojrzewa i w innym momencie przestaje potrzebować matczynego pokarmu i tego szczególnego kontaktu z matką. Dlatego tak trudno jest wyznaczyć granicę karmienia. U każdej pary matka – dziecko będzie ona przebiegać inaczej. Żaden dokument, żaden autorytet nie daje nam prawa wyznaczać matkom i dzieciom takich granic. Bądźmy otwarci na indywidualne potrzeby matek i dzieci.

Zakończenie karmienia musi przebiegać stopniowo, naturalnie. Nagłych odstawień od piersi należy unikać. Są one trudnym przeżyciem zarówno dla matki jak i dla dziecka. Jeśli powodem odstawienia ma być podanie leku matce, jeszcze raz przeanalizuj, czy nie można dobrać leku tak, aby jednak utrzymać laktację, choćby częściowo.

Jeśli sytuacja życiowa zmusza matkę do wcześniejszego, niż dziecko pragnie, zakończenia karmienia, proces ten trzeba dobrze zaplanować i rozciągnąć w czasie. Podstawową zasadą jest rezygnacja z jednego na kilka dni, najmniej „ważnego” dla dziecka karmienia. Matka powinna postarać się zająć dziecko czymś ciekawym, nie wzbudzającym skojarzeń. Otoczyć dziecko czułością i uwagą. Zawsze warto podjąć próbę wytłumaczenia dziecku tej sytuacji, aby nie czuło się odrzucone. Takie łagodne „żegnanie piersi” chroni dziecko przed stresem związanym z utratą czegoś bliskiego, a matkę przed zatkaniem przewodu/zapaleniem piersi i zaburzeniami nastroju.

Więcej szczegółów o odstawianiu: http://pediatria.mp.pl/karmienie-piersia/jak-zakonczyc-karmienie-piersia