Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Algorytm postępowania na czas pandemii

20 marca 2020

Matka karmiąca piersią ZDROWA bez kryteriów epidemiologicznych
1. Ograniczyć kontakty do osób z najbliższej rodziny (stałych domowników), które są zdrowe
2. Wychodzić na spacery na świeże powietrze unikając miejsc zatłoczonych (np. do lasu, parku)
3. Myć lub dezynfekować ręce sobie i dziecku po każdym wyjściu z domu, kontakcie z pieniędzmi, klamkami, sprzętami dotykanymi przez innych ludzi
4. Myć ręce przed każdym kontaktem z dzieckiem, zwłaszcza przed karmieniem/odciąganiem
5. KARMIĆ PIERSIĄ LUB ODCIĄGANYM MLEKIEM JAK DOTYCHCZAS

Matka karmiąca piersią ZDROWA spełniająca którykolwiek z kryteriów epidemiologicznych

  1. Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub bezpłatnym numerem 800-190-590
  2. Skontaktować się z lekarzem w formie teleporady medycznej, wykaz placówek na stronie www.nfz.gov.pl
  3. Prowadzić samoobserwację w kierunku objawów grypopodobnych, mierzyć temperaturę ciała 2 x/dzień
  4. Ograniczyć kontakty z innymi osobami w miarę możliwości
  5. Nie wychodzić z domu
  6. Myć ręce przed każdym kontaktem z dzieckiem, zwłaszcza przed karmieniem/odciąganiem
  7. KARMIĆ PIERSIĄ LUB ODCIĄGANYM MLEKIEM JAK DOTYCHCZAS

Zobacz również