Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Żółtaczka a karmienie piersią

Opr. lek. med. Karolina Brzózka

Żółtaczka jest to żółte zabarwienie skóry, błon śluzowych i twardówek spowodowane odkładaniem się w nich bilirubiny w wyniku jej podwyższonego stężenia w surowicy krwi czyli hiperbilirubinemii. W surowicy krwi występują dwie frakcje bilirubiny: pośrednia=nie związana oraz bezpośrednia=związana. Przyczyny prowadzące do wzrostu każdej z frakcji są różne, najczęstsze to w przypadku:

Żółtaczka u noworodka w pierwszej kolejności pojawia się na twarzy i w miarę wzrostu stężenia bilirubiny w surowicy przesuwa się w kierunku tułowia i kończyn. Orientacyjny poziom bilirubiny możemy określić na podstawie schematu Kramera (patrz ryc.)

Ustępowanie żółtaczki następuje  odwrotnie tzn. najpierw ustępuje z kończyn, następnie z tułowia a na końcu z twarzy i twardówek.

Okres noworodkowy jest jedynym czasem w życiu człowieka kiedy możemy mówić o fizjologicznej żółtaczce. Jest to jeden z tak zwanych stanów przejściowych noworodka, które są adaptacją do życia w nowych warunkach po porodzie. Jednak aby móc tak określić jeden z najczęstszych występujących w tym okresie objawów muszą być spełnione określone kryteria.

ŻÓŁTACZKA FIZJOLOGICZNA:

W przypadku dzieci karmionych piersią możemy rozróżnić dwie postacie żółtaczki:

Rozpoznanie stawiane jest na podstawie dokładnego wywiadu, badania przedmiotowego oraz poziomu bilirubiny, którego można dokonać przy pomocy pomiaru przezskórnego bilirubinometrem lub oznaczeniu frakcji bilirubiny w osoczu krwi oraz wykluczeniu innych przyczyn żółtaczki. W przeszłości stosowano test karencji czyli odstawienie karmienia mlekiem matki na okres do 48h i kontroli bilirubiny. Obecnie nie jest zalecany ze względu na niekorzystny wpływ na laktacje który przewyższa potencjale korzyści.

Postępowanie w przypadku żółtaczki fizjologicznej:

Obecnie nie stosuje się w leczeniu:

OBJAWY ALARMOWE które wymagają pilnej konsultacji lekarskiej:

Bibliografia:

  1. Rekomendacje PTN dotyczące leczenia żółtaczek u noworodków w praktyce Justyna Tołłoczko
  2. Karmienie piersią w teorii i praktyce podręcznik dla doradców pod redakcją M. Nehring-Gugulskiej, M. Żukowskiej-Rubik, A. Pietkiewicz, Medycyna Praktyczna 2012, str.428-432
  3. Pediatria pod redakcją W. Kawalec, R. Grendy, H. Ziółkowskiej, PZWL 2013, Tom I str. 233-235, 528-529