Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Życzenia Wielkanocne

6 kwietnia 2023

Nie ma takich zim, po których nie przyszłaby wiosna! Ani takich cierpień, po których nie czekałoby ukojenie!

Radości Wielkanocnego Poranka życzy Centrum Nauki o Laktacji i Fundacja Twórczych Kobiet.

Zobacz również