Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Zapraszamy na XII zjazd Centrum Nauki o Laktacji 

i konferencję szkoleniowo-naukową pt. Karmienie piersią naukowo i praktycznie

Zjazd odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2019 r . w Sangate Hotel Airport, przy ul. 17 stycznia w Warszawie.

Zapisy na zjazd są aktywne od 15 stycznia 2019 r.

Opłata zjazdowa  za udział w 2 dniach konferencji 7-8.06.2019 r.:

440 zł I termin do 30.04.2019 r.

500 zł II termin do 20.05.2019 r.

Opłata zjazdowa za pierwszy dzień konferencji 7 czerwca 2019 r.

340 zł I termin do 30.04.2019 r

400 zł II termin do 20.05.2019 r.

Wpłaty na konto:

mbank 19 1140 1010 0000 5246 2400 1004    

Fundacja Twórczych Kobiet , ul. Herbaciana 2 , 04-824 Warszawa

Ilość miejsc ograniczona.

INFORMACJE O WYKŁADOWCACH I GOŚCIACH:

Gościem specjalnym zjazdu będzie:

Christina Smillie, MD, FAAP, IBCLC, FABM

Polskim konsultantom/doradcom laktacyjnym znana jest z kursów Gold Learning Online Education. Jej profesjonalne, oparte na dowodach podejście do tematu laktacji jest niezwykle bliskie nam, ponieważ w Polsce laktacją zawodowo zajmują się medycy. Dr Christina Smillie wygłasza wykłady zarówno w kraju jak i za granicą na temat klinicznych metod rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących karmienia piersią, zawsze podkreślając rolę diady matka-dziecko jako osobnego systemu psychoneurobiologicznego oraz wrodzonych instynktów leżących u podstaw kompetencji zarówno matki jak i dziecka. Od 1996 jest członkinią Akademii Medycyny Karmienia Piersią (ABM), a od 2002 jest w jej zarządzie. Dr. Christina Smillie została certyfikowana zarówno przez Amerykańską Radę Pediatrii w 1983 roku jak i przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów Konsultatnów Laktacyjnych (IBLCE) w 1995 roku. Ceni sobie jednak ustawiczne kształcenie podyplomowe. Uczy się od kolegów po fachu, opiera swoją praktykę na wynikach badań naukowych (EBM), ale słucha i uczy się od dzieci i ich mam karmiących piersią. Dr. Christina Smillie jest amerykańską lekarką-pediatrą, która jako pierwsza w USA, już w 1996 roku, zaczęła praktykować medycynę karmienia piersią (breatfeeding medicine) w ramach swojej prywatnej praktyki lekarskiej.

prof. dr hab. n.med.  Maria Katarzyna  Borszewska-Kornacka 

Prof. dr hab.  n.med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka pediatra i neonatolog z 48 letnim stażem pracy w neonatologii. W latach 1972-2000 pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu a  w latach 2000-2018 kierowała  Kliniką Neonatologii  i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. Była wieloletnim Konsultantem w dziedzinie. Neonatologii, w  województwie mazowieckim, członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego,  członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność  społeczna związana jest  między innymi z Krajowym  Funduszem  Na Rzecz Dzieci, koordynacją polskiego programu neonatologicznego amerykańskiej organizacji Children’s Medical Care Fundadtion  Jest doradcą Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w zakresie pomocy dla  ukraińskich neonatologów. W 2012 roku powołała Koalicja dla Wcześniaka forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz członkiem wielu towarzystw naukowych  polskich i zagranicznych. Z inspiracji prof. dr hab. n.med. M.K.Borszewskiej- Kornackiej jako prezesa PTN powstały dotychczas dwie edycje  Standardów  Opieki Medycznej  nad Noworodkiem w Polsce.

WSPÓŁORGANIZATORZY

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
Dr n. med. Monika Żukowska-Rubik
Dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

Zapisz się na newsletter