Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Zapraszamy na XII zjazd Centrum Nauki o Laktacji 

i konferencję szkoleniowo-naukową pt. Karmienie piersią naukowo i praktycznie

Zjazd odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2019 r . w Sangate Hotel Airport, przy ul. 17 stycznia w Warszawie.

Uwaga!

Zapisy na 2 dni zjazdu zostały zamknięte 24 marca 2019 r.

Są jeszcze tylko miejsca na pierwszy dzień zjazdu – 7.06.2019 r.

Przed dokonaniem opłaty proszę zapisać się przez zakładkę Zapisy na kursy

Opłata zjazdowa za 2 dni konferencji 7-8 czerwca 2019 r.

440 zł I termin do 30.04.2019 r.

500 zł II termin do 20.05.2019 r.

Opłata zjazdowa za pierwszy dzień konferencji 7 czerwca 2019 r.

340 zł I termin do 30.04.2019 r.

400 zł II termin do 20.05.2019 r.

Wpłaty na konto:

mbank 19 1140 1010 0000 5246 2400 1004    

Fundacja Twórczych Kobiet , ul. Herbaciana 2 , 04-824 Warszawa

Ilość miejsc ograniczona.

INFORMACJE O WYKŁADOWCACH I GOŚCIACH:

Gościem specjalnym zjazdu będzie:

Christina Smillie, MD, FAAP, IBCLC, FABM

Polskim konsultantom/doradcom laktacyjnym znana jest z kursów Gold Learning Online Education. Jej profesjonalne, oparte na dowodach podejście do tematu laktacji jest niezwykle bliskie nam, ponieważ w Polsce laktacją zawodowo zajmują się medycy. Dr Christina Smillie wygłasza wykłady zarówno w kraju jak i za granicą na temat klinicznych metod rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących karmienia piersią, zawsze podkreślając rolę diady matka-dziecko jako osobnego systemu psychoneurobiologicznego oraz wrodzonych instynktów leżących u podstaw kompetencji zarówno matki jak i dziecka. Od 1996 jest członkinią Akademii Medycyny Karmienia Piersią (ABM), a od 2002 jest w jej zarządzie. Dr. Christina Smillie została certyfikowana zarówno przez Amerykańską Radę Pediatrii w 1983 roku jak i przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów Konsultatnów Laktacyjnych (IBLCE) w 1995 roku. Ceni sobie jednak ustawiczne kształcenie podyplomowe. Uczy się od kolegów po fachu, opiera swoją praktykę na wynikach badań naukowych (EBM), ale słucha i uczy się od dzieci i ich mam karmiących piersią. Dr. Christina Smillie jest amerykańską lekarką-pediatrą, która jako pierwsza w USA, już w 1996 roku, zaczęła praktykować medycynę karmienia piersią (breatfeeding medicine) w ramach swojej prywatnej praktyki lekarskiej.

dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
prof. nadzw.

Specjalista ginekolog-położnik, specjalista medycyny społecznej, dr hab. n. med. , prof. WUM. Od ukończenia studiów do 2002 roku pracowała w Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie. Od 1 sierpnia 2002 r. Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przez dwie kadencje Prodziekan kierunku Położnictwo do roku 2016. Obecnie kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu SOLEC w Warszawie. Redaktor Naczelny czasopisma Położna. Nauka i Praktyka. Kierownik specjalizacji wielu lekarzy z zakresu ginekologii i położnictwa. Promotor 15 prac doktorskich, 4 otwartych przewodów, opiekun 1 osoby na studiach doktoranckich. Nagrodzona przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Rektora WUM za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. Posiada odznaczenia państwowe. Jest autorką 135 publikacji, 43 komunikatów zjazdowych, oraz 4 książek, monografii i 65 rozdziałów. Niezwykle przyjazna matce, dziecku, karmieniu piersią, położnym i rzeszy studentek położnictwa.

prof. dr hab. n.med.  Maria Katarzyna  Borszewska-Kornacka 

Prof. dr hab.  n.med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka pediatra i neonatolog z 48 letnim stażem pracy w neonatologii. W latach 1972-2000 pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu a  w latach 2000-2018 kierowała  Kliniką Neonatologii  i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. Była wieloletnim Konsultantem w dziedzinie. Neonatologii, w  województwie mazowieckim, członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego,  członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność  społeczna związana jest  między innymi z Krajowym  Funduszem  Na Rzecz Dzieci, koordynacją polskiego programu neonatologicznego amerykańskiej organizacji Children’s Medical Care Fundadtion  Jest doradcą Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w zakresie pomocy dla  ukraińskich neonatologów. W 2012 roku powołała Koalicja dla Wcześniaka forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz członkiem wielu towarzystw naukowych  polskich i zagranicznych. Z inspiracji prof. dr hab. n.med. M.K.Borszewskiej- Kornackiej jako prezesa PTN powstały dotychczas dwie edycje  Standardów  Opieki Medycznej  nad Noworodkiem w Polsce.

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

Lekarz, pierwsza konsultantka IBCLC w Polsce (1996), CDL, dyrektor Centrum Nauki o Laktacji i prezes Fundacji Twórczych Kobiet. Praktykuje w poradni laktacyjnej Babka Medica i Concept Medica w Warszawie. Autorka licznych publikacji popularnych i naukowych w dziedzinie laktacji. Matkom znana z popularnego poradnika „Warto karmić piersią” i strony www.doktormagda.med.pl. Współpracuje z wydawnictwem branżowym Medycyna Praktyczna, gdzie była jednym z inicjatorów i twórców pierwszego polskiego podręcznika dla specjalistów ds. laktacji pt. „Karmienie piersią w teorii i praktyce”. Wieloletni wykładowca i współautorka programów kształcenia podyplomowego m.in. „Problemy w laktacji” oraz „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Zorganizowała ponad 20 konferencji naukowych. Od kilku lat inicjuje i przeprowadza badania w dziedzinie laktacji wraz z zespołem badaczy CNoL. Pasjonatka podróży, sportu i muzyki, a ostatnio też tańca.

dr n. med. Monika Żukowska – Rubik

Lekarz pediatra, konsultant IBCLC i CDL, od 1996 roku pracuje w poradni laktacyjnej Centrum Medycznego „Żelazna” w Warszawie, gdzie prowadzi pacjentki i niemowlęta z trudnymi problemami w karmieniu piersią. Jest wykładowcą, trenerem szkolenia praktycznego i egzaminatorem w Centrum Nauki o Laktacji. Jest również współautorem wielu programów szkoleniowych m.in.: „Problemy w laktacji”. Publikuje prace nt. postępowania w laktacji w czasopismach dla lekarzy i położnych. W 2004 roku zorganizowała we współpracy z IBLCE pierwszy w Polsce i po polsku egzamin dla kandydatów na IBCLC. Jest współtwórcą Rady Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych, której przewodniczyła w latach 2005–2009 (obecnie Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych). Współtworzyła pierwszy polski podręcznik dla profesjonalistów pt. „Karmienie piersią w teorii i praktyce” wydany przez Medycynę Praktyczną w 2012 i 1017 roku. Prywatnie żona lekarza i mama trójki dzieci, karmionych piersią w sumie przez 8 lat.

WSPÓŁORGANIZATORZY

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
dr n. med. Monika Żukowska-Rubik
dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

Zapisz się na newsletter