Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Centrum Nauki o Laktacji serdecznie zaprasza lekarzy, pielęgniarki i położne oraz wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie problematyką laktacji na XIV Zjazd połączony z hybrydową konferencją szkoleniowo-naukową pt. Karmienie piersią – więcej mocy!

Wydarzenie planowane jest w dniach 11-12 czerwca 2021 roku
w hotelu SANGATE Hotel Airport,
ul. 17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa

Uwaga:
Zapisy i oferta cenowa od 20 marca 2021r 
Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Doniesienia

ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA DONIESIEŃ NAUKOWYCH NA XIV ZJAZD CNoL
pt. Karmienie piersią – więcej mocy! 

Komitet Naukowo – Organizacyjny XIV Konferencji Centrum Nauki o Laktacji ma przyjemność zaprosić Państwa do zgłaszania doniesień naukowych z zakresu wiedzy o laktacji celem zaprezentowania ich podczas Zjazdu w formie prezentacji ustnych bądź plakatów. 

Szczególnie docenimy prace dotyczące: 

 • terapii zaburzeń laktacji  
 • wartości mleka kobiecego 
 • żywienia dzieci mlekiem kobiecym w dobie COVID 19 
 • prace, które nie były jeszcze prezentowane i stanowią dorobek naukowy autora. 

Ważne daty: 

 • 15 grudnia 2020 r. Ogłoszenie Zaproszenia do nadsyłania Doniesień Naukowych 
 • 15 lutego 2021 r. Ostateczny termin nadsyłania streszczeń 
 • 15 marca 2021 r. Ostateczny termin poinformowania autorów o przyjęciu Doniesień 
 • 30 kwietnia 2021 r. Termin przygotowania streszczenia Doniesienia do materiałów zjazdowych  
 • 11 czerwca 2021 r. Prezentacja Doniesień podczas Konferencji CNoL 

Adres dostarczenia Doniesień: 

Streszczenia prezentacji ustnych lub plakatów można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres konf@kobiety.med.pl wyłącznie w języku polskim lub angielskim. 

Format streszczenia Doniesień 

Streszczenie powinno zawierać: 

 • imię i nazwisko pierwszego i pozostałych autorów wraz z nazwami instytucji, w których pracują i adresem e-mail pierwszego autora 
 • klauzulę dotyczącą konfliktu interesów 
 • cel pracy, materiał, metoda, wyniki, wnioski 
 • maksymalnie 600 słów 

Opłaty: 

Nie ma opłat za przesyłanie streszczeń. Osoby, których Doniesienie zostanie przyjęte przez Komitet do prezentacji ustnej są zwolnione z opłaty za uczestniczenie w XIV Konferencji Centrum Nauki o Laktacji, a w formie plakatów otrzymają zniżkę 50%. 

Forma Konferencji – na dzień dzisiejszy przewidujemy formę hybrydową, część uczestników na sali, a część on-line, ale jeśli będzie możliwe to zorganizujemy wydarzenie na żywo dla wszystkich.

Formaty prezentacji Doniesień: 

O formie prezentacji zdecyduje Komitet Naukowy. Najlepsze prace będą mogły być zaprezentowane w formie ustnej. Zmiana formy ze względów organizacyjnych będzie możliwa, a może być konieczna (pandemia). 

Prezentacje ustne: 10-15 minut 

Plakaty elektroniczne: prezentacja 3-5 slajdów z nagranym głosem badacza lub bez 

Plakaty papierowe: rozmiar plakatu max. 160 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość) 

Przyjęte przez Komitet Doniesienia zostaną wydane w materiałach konferencyjnych w formie streszczenia w języku polskim i angielskim. Autorzy będą proszeni o ewentualne uzupełnienie materiału o tabele lub ryciny. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za etyczną i naukową treść Doniesienia, a także za jego prawidłową formę gramatyczną i stylistyczną. 

Zapisz się na newsletter