Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

2 marca 2023

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno–Położniczej

Współorganizatorem XVI Zjazdu CNoL

Z wielką radością informujemy, że współorganizatorem logistycznym naszego XVI Zjazdu jest Zakład Dydaktyki Ginekologiczno–Położniczej, działający przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współpraca środowiska laktacyjnego rozpoczyna się już od pierwszego kontaktu z zawodem! Zapraszamy wszystkie położne, które prowadzą prace naukowe, do przesyłania doniesień naukowych z zakresu nauki o laktacji.

Zobacz również