Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Aktualizacja stanowiska ws. szczepień przeciwko COVID-19

27 stycznia 2022

Fundacja Bank Mleka Kobiecego, Centrum Nauki o Laktacji i Polskie Towarzystwo Wakcynologii podtrzymuje stanowisko, że należy proponować kobietom w okresie laktacji szczepienie szczepionkami mRNA lub wektorowymi przeciwko COVID-19, dopuszczonymi w Unii Europejskiej.

W związku coraz większą liczbą dowodów naukowych świadczących o bezpieczeństwie szczepień ochronnych, rekomendujemy oferowanie w/w szczepionek, w tym dawki przypominającej, również kobietom w ciąży.
Więcej

Zobacz również