Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Na liście doradców CDL oznaczono osoby udzielające pomocy ONLINE oraz telefoniczne wsparcie w ramach akcji Widzialna Ręka. Listę doradców znajdą Państwo TUTAJ

DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

DLA MATEK

poradnia online laktacja doradca