Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Konkurs Doniesień Naukowych

17 stycznia 2023

Czy chciałabyś/chciałbyś być zwolniony z opłaty za uczestniczenie w XVI Konferencji Centrum Nauki o Laktacji lub otrzymać zniżkę 50% za uczestnictwo w Konferencji na żywo lub w ogóle nie płacić za uczestnictwo on-line?

Jeśli twoja odpowiedź jest na TAK, to zapraszamy do nadsyłania doniesień naukowych.
Na doniesienia czekamy do 15 marca 2023 r.