Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Podsumowanie XVI Zjazdu CNOL

8 czerwca 2023

Centrum Nauki o Laktacji serdecznie dziękuje współorganizatorom, partnerom i sponsorom oraz wszystkim uczestnikom za tak liczny i entuzjastyczny udział w XVI Zjeździe. Był to największy Zjazd profesjonalistów laktacyjnych jaki kiedykolwiek odbył się w Polsce. Zgromadził 680 uczestników! Były 4 sesje wykładowe i 3 tury warsztatów prowadzone przez 30 wykładowców, w tym gościa z USA. Podczas Zjazdu nadaliśmy 120 certyfikatów CDL i 34 recertyfikacje po 7 i 14 latach. 62 osoby odbierały certyfikaty osobiście! Dzięki konkursowi Doniesień naukowych zgromadzeni lekarze, pielęgniarki i położne i inne osoby zajmujące się profesjonalnie problematyką laktacji mogły zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami polskiej nauki. Podczas warsztatów mogli wymienić doświadczenia i wyjaśnić praktyczne wątpliwości. Po obradach pierwszego dnia czekał intensywny ruch w basenie i moc pozytywnej energii. Na koniec dnia drugiego – relaksująca i interesująca wycieczka.

Zapraszamy za rok! Już aktywna galeria zdjęć!

Zobacz również