Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

XI ZJAZD CENTRUM NAUKI O LAKTACJI i konferencja szkoleniowo-naukowa pt.„Karmienie piersią – skoro naturalne, to dlaczego bywa trudne?” odbyły się w dniach 8 – 9 czerwca 2018 roku w hotelu SANGATE Hotel Airport w Warszawie. Zgromadziły 380 uczestników, w tym wielu znamienitych gości. Uczestników witały studentki WUMu, którym bardzo dziękujemy za pomoc.

Pierwsza sesja dotyczyła sytuacji opieki laktacyjnej w Polsce, goście zabierali głos po wysłuchaniu wyników dwóch badań. Gościem specjalnym był prof Juan Miguel Rodríguez, który wyjaśniał rolę mikrobioty w mleku ludzkim dla zdrowia matek i dzieci oraz objawy jej zaburzeń (dysbiozy).

Wręczono 80 nowych certyfikatów CDL.

Firma Nutropharma przedstawiła kampanię pt. Koniec zabawy w chowanego, która promuje swobodne karmienie piersią w miejscach publicznych. Firma LennyLamb pokazała jakie znaczenie ma chustowanie dzieci (były też warsztaty na ten temat prowadzone przez promotorki KP).
W drugiej sesji słuchaliśmy o wykorzystaniu mleka kobiecego w innych celach oraz o leczeniu matek z depresją – co ważne – bez odstawiania dzieci od piersi mamy!

W trzeciej sesji zapoznaliśmy się z badaniami na temat spowijania i praktykami dość powszechnymi na naszych oddziałach, które niestety są obarczone ryzykiem. Poznaliśmy jakie cechy laktatorów mają największe znaczenie dla wydajności odciągania i co jest ważne dla matek.
Niezwykła popularnością cieszył się dzień warsztatowy. Na koniec padło – za rok więcej warsztatów!

WSPÓŁORGANIZATORZY

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
Dr n. med. Monika Żukowska-Rubik
Dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

PATRONAT HONOROWY

KOMITET HONOROWY ZJAZDU

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM
Krajowy Konsultant w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Kierownik kliniki Intensywnej Terapii Noworodka IMID w Warszawie
Krajowy Konsultant w dziedzinie Neonatologii


Lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
Krajowy Konsultant ds. Medycyny Rodzinnej

mgr Leokadia Jędrzejewska
Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologiczno – Położniczego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci I Katedra Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Rada Naukowa CNoL

Dr Elwira Soplińska
Gość honorowy, Rada Naukowa CNoL

Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Sekretarz Generalny ESPGHAN, kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rada Naukowa CNoL 

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Perinatologii
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

DIAMENTOWY GŁÓWNY PARTNER

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR SREBRNY

SPONSORZY

INFORMACJE O WYKŁADOWCACH I GOŚCIACH:

Wśród wykładowców:
Dr hab.n.med. Małgorzata Witkowska – Zimny
Dr Joanna Krzyżanowska – Zbucka

Warsztaty:
Lejki, kapturki, smoczki a efektywność poboru mleka – bezpieczny dobór sprzętu.
Kalejdoskop dziwnych przypadków.
Frenotomia dla praktyków
Jak karmić wcześniaki?
Technika chustowania
Depresja poporodowa – działania terapeutyczne w praktyce doradcy laktacyjnego

prof. Juan Miguel Rodríguez
Profesor Katedry Żywienia i Nauk o Żywności Uniwersytetu Complutense w Madrycie, Hiszpania. lekarz weterynarii (Madryt, Hiszpania, czerwiec 1987, doktor farmacji (Madryt, Hiszpania, czerwiec 1992).
Praca doktorska (1991) dotycząca rozpoznawania i charakterystyki bakteriocyn produkowanych przez bakterie kwasu mlekowego. Bakteriocyny to substancje toksyczne o charakterze białkowym wytwarzane przez liczne bakterie Gram- oraz Gram+, zdolne do zahamowania wzrostu organizmów pokrewnych, lub nawet do ich zabicia, są one kodowane przez plazmidy bakteriocynogenne oraz DNA chromosomalne. Jest aktualnie kierownikiem badań w zakresie projektów dotyczących mikrobiologicznych, biochemicznych i immunologicznych aspektów ciąży, laktacji i niemowlęctwa, w tym mikrobioty/ mikrobiomu mleka kobiecego, noworodków przedwcześnie urodzonych oraz przenoszenia wirusa HIV-1 z matki na dziecko. Ponadto prof. Rodriguez jest członkiem komisji etycznej ds. Badań klinicznych (Uniwersytet Complutense w Madrycie); sekretarzem Hiszpańskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego; członkiem Zarządu Hiszpańskiego Towarzystwa Probiotyków i Prebiotyków (SEPyP); koordynatorem hiszpańskiej agencji badań (Żywienie i nauka o żywności). Wśród konsultantów laktacyjnych znany ze wspaniałych wykładów na temat mikrobioty przewodów mlecznych gruczołu piersiowego i odkryć dotyczących patogenezy i leczenia zapalenia piersi.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Specjalista ginekolog-położnik, specjalista medycyny społecznej, dr hab. n. med. , prof. WUM. Od ukończenia studiów do 2002 roku pracowała w Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie. Od 1 sierpnia 2002 r. Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przez dwie kadencje Prodziekan kierunku Położnictwo do roku 2016. Obecnie kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu SOLEC w Warszawie. Redaktor Naczelny czasopisma Położna. Nauka i Praktyka. Kierownik specjalizacji wielu lekarzy z zakresu ginekologii i położnictwa. Promotor 12 prac doktorskich, 3 otwartych przewodów, opiekun 5 osób na studiach doktoranckich. Nagrodzona przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Rektora WUM za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. Posiada odznaczenia państwowe. Jest autorką 65 prac oryginalnych, 41 komunikatów zjazdowych, oraz 4 książek, monografii i 65 rozdziałów. Niezwykle przyjazna matce, dziecku, karmieniu piersią, położnym i rzeszy studentek położnictwa.

Dr n. med. Monika Żukowska – Rubik
Lekarz pediatra, konsultant IBCLC i CDL, od 1996 roku pracuje w poradni laktacyjnej Centrum Medycznego „Żelazna” w Warszawie, gdzie prowadzi pacjentki i niemowlęta z trudnymi problemami w karmieniu piersią. Jest wykładowcą, trenerem szkolenia praktycznego i egzaminatorem w Centrum Nauki o Laktacji. Jest również współautorem wielu programów szkoleniowych m.in.: „Problemy w laktacji”. Publikuje prace nt. postępowania w laktacji w czasopismach dla lekarzy i położnych. W 2004 roku zorganizowała we współpracy z IBLCE pierwszy w Polsce i po polsku egzamin dla kandydatów na IBCLC. Jest współtwórcą Rady Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych, której przewodniczyła w latach 2005–2009 (obecnie Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych). Współtworzyła pierwszy polski podręcznik dla profesjonalistów pt. „Karmienie piersią w teorii i praktyce” wydany przez Medycynę Praktyczną w 2012 i 1017 roku. Prywatnie żona lekarza i mama trójki dzieci, karmionych piersią w sumie przez 8 lat.

lek. Dorota Bębenek
Lekarz pod koniec specjalizacji z pediatrii w Klinice Pediatrii WUM. Fascynatka medycyny opartej na faktach, zgłębia nauką o laktacji by aktywnie wspierać środowisko lekarskie w tej dziedzinie. Prywatnie tandemowa mama długo karmiąca piersią.

mgr Joanna Fajdek
Położna, IBCLC od 2005 roku. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Pracuje w Szpitalu Miejskim w Żorach na oddziale położniczo- ginekologicznym. Prowadzi Poradnię Laktacyjną w ramach miejskiego programu zdrowotnego , Mamy w Żorach karmią piersią” oraz w Pracowni Kinezis. Od ponad 30 lat towarzyszy kobietom w trudach i radościach ciąży, porodu i macierzyństwie. Zainspirowana naturalnymi metodami opieki okołoporodowej i karmieniem piersią, prowadzi spotkania dla kobiet w ciąży, towarzyszy przy porodach, wspiera, wyjaśnia wątpliwości, pomaga w odkryciu tajemnicy macierzyństwa i ojcostwa i w zrozumieniu potrzeb małych dzieci. Prowadzi wykłady i szkolenia dla personelu medycznego z zakresu laktacji oraz dla młodzieży chcącej lepiej zrozumieć istotę świadomego rodzicielstwa.

dr hab. n. med. Małgorzata Witkowska-Zimny
Adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Interesuje się komórkami macierzystymi z różnych źródeł, komórkami znajdującymi się w mleku kobiecym i pozażywieniowymi możliwościami jego zastosowania. Praca magisterska wykonana pod jej kierunkiem, dotycząca ‘Wykorzystanie mleka kobiecego w pielęgnacji kikuta pępowinowego’ została nagrodzona I miejscem w konkursie Programu „Santander Universidades” organizowanym przez Uniwersytecką Pracownię Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją.

lek. Magdalena Castello-Rokicka
W trakcie specjalizacji z pediatrii w szpitalu Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje także udzielając porad jako Certyfikowana Doradczyni Laktacyjna.

Iwona Nehring
Lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii, absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownik Oddziału Klinicznego Pediatrii wraz z Pododdziałem Patologii Noworodka i Pododdziałem Dziennym Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, współpracownik Centrum Nauki o Laktacji i Fundacji Twórczych Kobiet.

dr n. med. Elena Sinkiewicz-Darol
Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorantka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, gdzie z powodzeniem obroniła pracę doktorską z zakresu biologii medycznej. Od 2012 wolontariuszka Fundacji Bank Mleka Kobiecego, a od 2013 kierownik Regionalnego Banku Mleka przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Współpracownik Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Joanna Krzyżanowska-Zbucka
Ordynator Oddziału Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych i lękowych.
Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Rodzić po Ludzku”, w której zajmowała się leczeniem okołoporodowych zaburzeń psychicznych, nadal przyjmuje pacjentki z depresją w ciąży i poporodową. Konsultowała też psychiatrycznie w organizacjach zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy domowej (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, Fundacja Dzieci Niczyje, Ośrodek „Dom” Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej).
Obecnie, poza pracą w szpitalu i w poradni, działa w zarządzie Fundacji eF Kropka zajmującej się zapobieganiem wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

Wieczór umiliła i do łez rozśmieszyła
GRUPA TEATRALNA ARIMA

Trójka studentów z Warszawy (fizyk i dwóch przyszłych lekarzy), których połączyło zainteresowanie człowiekiem i jego miejscem w świecie. Przyjaciele od serca. Aktorzy od czapy. Na scenie zaczynali improwizacjami przed gronem przyjaciół. Melanż zamiłowania do wielu form sztuki ze zdolnością ciętej autoironii zaowocował pragnieniem podzielenia się swoją twórczością z szerszą publiką. Podczas kolacji przedstawili 3 skecze: Nemo w wersji mickiewiczowskiej; Dwóch chirurgów podczas krótkiej przerwy w pracy; Avengersi – czyli mix literacki. Na życzenie publiczności wykonali pieśń klasyczną, pompki oraz skecz o Jąkałach. Było fantastycznie!

GALERIA