Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

KURS NIE ODBĘDZIE SIĘ w 2019 r

PROMOTOR KARMIENIA PIERSIĄ

23 – godzinny kurs przeznaczony dla osób o zawodach niemedycznych, które chcą stać się PROMOTORAMI KARMIENIA PIERSIĄ, poszerzyć wiedzę na temat karmienia naturalnego, pragną promować karmienie naturalne w środowisku lokalnym, pomagać matkom karmiącym zakładając lokalne grupy wsparcia (liderki grup wsparcia) lub tworząc portale i fora internetowe, mają pomysły na akcje promocyjne na rzecz tworzenia systemu wsparcia matek karmiących. Kurs obejmuje zarówno zagadnienia z fizjologii laktacji, postępowania w karmieniu piersią, ale też z historii promocji karmienia naturalnego w Polsce i na świecie, metod promocji karmienia naturalnego, różnych form pomocy matkom karmiącym. Dodatkowo oferujemy 5 h praktyk w szpitalu/poradni laktacyjnej oraz 3 h w organizacjach pozarządowych promujących karmienie piersią. Praktyki pokazują pracę doradcy laktacyjnego, z którym powinien nawiązywać współpracę promotor.

Kurs nie przygotowuje do prowadzenia poradnictwa laktacyjnego. Porada laktacyjna jest świadczeniem wymagającym szerokiej wiedzy medycznej, którą zdobywa się w trakcie kształcenia przed i podyplomowego położnych, pielęgniarek i lekarzy oraz specjalistycznych kursów takich jak Problemy w laktacji, czy Edukator do spraw laktacji.

Dyplom PKP nie daje uprawnień do udzielania porad laktacyjnych.

Szkolenie teoretyczne obejmuje:

dwie 2-dniowe sesje (piątek-sobota)

– korzyści płynące z karmienia piersią – jak przekonać nieprzekonane mamy?

– prawidłowy przebieg laktacji – jak go osiągnąć?

– co może zaburzać laktację – jak radzić matce?

– promocja i systemy wsparcia karmienia piersią w Polsce i na świecie

– raport o stanie karmienia piersią w Polsce

– prawa matek karmiących

– odżywianie w czasie laktacji

– możliwości i zasady zdobywania środków na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności karmienia naturalnego.

Szkolenie praktyczne:

– prawidłowa technika karmienia piersią

– ocena przebiegu karmienia piersią

– gdzie się kończą moje kompetencje?

– kiedy potrzebna jest pomoc doradcy laktacyjnego – położnej, lekarza? czy znam takiego w mojej okolicy?

– jak zorganizować akcję promocyjną na rzecz karmienia piersią,

– jak animować działania w środowisku lokalnym,

– jak tworzyć lobbing na rzecz karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego wobec lokalnych i krajowych władz,

koszt: 950 zł teoria + 200 zł (5h praktyk).
W cenie szkolenia zawarte są: materiały, przerwy kawowe, obiady.

Po kursie zalecamy odbycie 3h praktyk w organizacji promującej zdrowie, a szczególnie karmienie piersią. Polecamy organizacje Honorowych Promotorów Karmienia Piersią.

Informacje na temat kursu w Warszawie: kursy@kobiety.med.pl lub tel. 667 941 470

Zapisz się na newsletter