Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Lp. Imię i Nazwisko Placówka egzaminacyjna
1. prof. dr hab.n.med. Barbara Królak-Olejnik Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
2. dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
3.  dr n. o zdr. Beata Sztyber Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
4. mgr Joanna Żołnowska Szpital św. Wojciecha w Gdańsku
5.  Joanna Winiarska Szpital św. Wojciecha w Gdańsku
6. Maria Kaleta Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
7.  mgr Kinga Osuch Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie
8.  dr n. med. Monika Żukowska – Rubik Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie
9.  lek. Katarzyna Raczek – Pakuła Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie
10.  mgr Joanna Piątkowska Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie
11. mgr Agnieszka Muszyńska Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
12.  mgr Anna Durka Warszawski Uniwetsytet Medyczny, WNoZ
13. Joanna Radzik Szpital Uniwersytecki w Krakowie
14. mgr Karolina Zwierz      

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

15. mgr Joanna Fajdek Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
16. mgr Joanna Kiełbasińska

Warszawski Uniwetsytet Medyczny, WNoZ