Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

PROMOTOR KARMIENIA PIERSIĄ

25 – godzinny kurs przeznaczony dla osób o zawodach niemedycznych, które chcą stać się PROMOTORAMI KARMIENIA PIERSIĄ, poszerzyć wiedzę na temat karmienia naturalnego, pragną promować karmienie naturalne w środowisku lokalnym, pomagać matkom karmiącym zakładając lokalne grupy wsparcia (liderki grup wsparcia) lub tworząc portale i fora internetowe, mają pomysły na akcje promocyjne na rzecz tworzenia systemu wsparcia matek karmiących. Kurs obejmuje zarówno zagadnienia z fizjologii laktacji, postępowania w karmieniu piersią, ale też z historii promocji karmienia naturalnego w Polsce i na świecie, metod promocji karmienia naturalnego, różnych form pomocy matkom karmiącym. Dodatkowo oferujemy 5 h praktyk w organizacjach pozarządowych promujących karmienie piersią.

Kurs nie przygotowuje do prowadzenia poradnictwa laktacyjnego. Porada laktacyjna jest świadczeniem wymagającym szerokiej wiedzy medycznej, którą zdobywa się w trakcie kształcenia przed i podyplomowego położnych, pielęgniarek i lekarzy oraz specjalistycznych kursów takich jak Problemy w laktacji, czy Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji.

Dyplom PKP nie daje uprawnień do udzielania porad laktacyjnych.

Szkolenie obejmuje:

dwie 2-dniowe sesje (piątek-sobota) lub system mieszany z zajęciami on-line

– korzyści płynące z karmienia piersią – jak przekonać nieprzekonane mamy?

– prawidłowy przebieg laktacji – jak go osiągnąć?

– co może zaburzać laktację – jak radzić matce?

– promocja i systemy wsparcia karmienia piersią w Polsce i na świecie

– raport o stanie karmienia piersią w Polsce

– prawa matek karmiących

– możliwości i zasady zdobywania środków na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności karmienia naturalnego.

Zajęcia warsztatowe:

– żywienie matki a zachowanie i zdrowie dziecka – prawda i mity

– jak zorganizować akcję promocyjną na rzecz karmienia piersią

– jak animować działania w środowisku lokalnym

– jak tworzyć lobbing na rzecz karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego wobec lokalnych i krajowych władz

Kurs odbywa się w Warszawie.

koszt: 1490 zł

Po kursie zalecamy odbycie 5h praktyk w organizacji promującej zdrowie, a szczególnie karmienie piersią.
Polecamy organizacje Honorowych Promotorów Karmienia Piersią.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Informacje na temat kursu : sekr@kobiety.med.pl lub tel. 661 788 996

Zapisz się na newsletter