Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

WITAMY PAŃSTWA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM

„EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI

Zamieszczone poniżej.

Moduł 1. Regulacje prawne i rekomendacje dotyczące karmienia piersią (2 godz. dydaktyczne)

Moduł 2. Rozszerzanie diety niemowlęcia (1 godz. dydaktyczna)

Moduł 3. Leki w laktacji. Używki w laktacji. (3 godz. dydaktyczne)

Moduł 3. Karmienie dziecka adoptowanego. Laktacja indukowana. (1 godz. dydaktyczna)

Moduł 3. Pozorny i rzeczywisty niedobór pokarmu. (1 godz. dydaktyczna)

Materiały dodatkowe: