Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Frenotomia dla praktyków

21 listopada 2022

Zapisy na kurs Frenotomia dla Praktyków – Kwalifikacja i Zabieg są otwarte!

6-godzinne warsztaty przeznaczone dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, neurologopedów, którzy pragną poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie, by umieć w profesjonalny sposób rozważyć potrzebę zabiegu i odpowiadać na pytania rodziców. Także dla tych osób, które planują wykonywać zabieg i chcą przeprowadzać go w sposób bezpieczny i skuteczny.
Kurs odbędzie się 18 stycznia 2023 r. w Warszawie.
ZAPISY