Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Prawidłowe postępowanie w laktacji

Magdalena Nehring-Gugulska

Powodzenie w laktacji nie zależy tylko od umiejętności ssania opisanej w rozdziale 6. Matki, które nawet opanują technikę karmienia, a nie postępują prawidłowo w laktacji, szybko kończą karmienie naturalne. Laktacja, która została wzbudzona hormonalnie, musi ustabilizować się na poziomie odpowiednim do potrzeb dziecka, a następnie zostać utrzymana poprzez właściwe postępowanie.

Najczęstszymi błędami popełnianymi przez matki na wczesnym etapie laktacji są:

– zbyt rzadkie karmienie w ciągu doby,

– zastępowanie karmień wodą, herbatką, smoczkiem uspokajaczem itp.

Na etapie późniejszym obserwuje się:

– zbędne dokarmianie mlekiem modyfikowanym,

– zbyt wczesne wprowadzanie żywności uzupełniającej,

Te i inne błędy powodują skrócenie okresu wyłącznego karmienia mlekiem matki oraz prowadzą do niewystarczającej podaży mleka i szybszego przejścia na karmienie sztuczne. Dlatego matki powinny uzyskiwać spójne informacje oparte na uniwersalnych wytycznych opracowanych przez autorytety w danej dziedzinie. Oto one:

Pierwsze około 6 miesięcy życia –  wyłącznie mlekiem matki (bez dopajania, dokarmiania czym innym niż matczyny pokarm, dopuszcza się podawanie witamin, leków)*

* Tak zalecają zgodnie: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, Globalna strategia żywienia niemowląt i małych dzieci, 2002), Amerykańska Akademia Pediatrii – Sekcja ds. Karmienia Piersią 2012, stanowisko Komitetu ds. Żywienia ESPGHAN dotyczące karmienia piersią z 2009, standardy i dyrektywy opracowane dla Unii Europejskiej, w tym dyrektywa unijna 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 w sprawie początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt (Art. 13, 15). Zalecenia polskiego Ministerstwa Zdrowia (2013). Zalecenia Polskiego Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii i zespołu ekspertów (2014) rekomendują wyłączne karmienie piersią w okresie pierwszych 4 miesięcy. ESPGHAN konkluduje, że częściowe karmienie piersią, jak i karmienie przez krótszy czas jest również korzystne.

Tyle zalecenia, ale jak to zrobić???

Stabilizacja laktacji

Jak postępować w pierwszych 4 tygodniach laktacji?

Jak postępować do końca 6 miesiąca laktacji?

Pamiętaj!

Karmienie piersią należy utrzymać nawet, jeśli matka lub dziecko zachorują. W tych okolicznościach odżywcze i ochronne właściwości pokarmu są szczególnie istotne.