Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Z ŻYCIA SZKOŁY

Krzyż Zasługi za uparte dążenie do celu

2 lutego 2018 roku dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska otrzymała odznaczenie państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt pracy naukowej i szkoleniowej, za zasługi w promocji zdrowia, wspierania kobiet karmiących piersią, edukacji personelu medycznego w zakresie naturalnego karmienia niemowląt. Odznaczenia wręczał w imieniu Prezydenta RP Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz w sali im. Stefana Starzyńskiego mieszczącej się w siedzibie MUW przy Placu Bankowym. Wicewojewoda wręczył 19 odznaczeń państwowych i resortowych.
Wielkie podziękowania dla Wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu – pracowników CNoL, doradców laktacyjnych i wszystkich, którzy w nas wierzą i nas wspierają!


Czerwiec 2018

Przedstawiamy analizę najnowszego piśmiennictwa dotyczącego karmienia piersią i jego rzekomych związków z próchnicą wczesnodziecięcą. Nasze stanowisko jest odpowiedzią na ograniczanie karmienia po 12 mc życia z tego powodu. Uzupełniają je wyniki badań zachowań żywieniowych matek długo karmiących przeprowadzonych w tym roku przez nasz zespół badawczy.


Czerwiec 2018

W czerwcu br. wysłaliśmy list do Ministra Zdrowia wnioskując o refundację porad laktacyjnych na poziomie specjalistycznym oraz WYRÓWNANIE SZANS WSZYSTKICH KOBIET poprzez finansowanie z budżetu procedur i sprzętu koniecznego do pozyskiwania mleka biologicznej matki, dając mu pierwszeństwo przed finansowaniem sztucznych mieszanek. 30 sierpnia otrzymaliśmy odpowiedź, że nasz wniosek NIE JEST ZASADNY! Dlaczego? Ponieważ wszystko w Polsce jest świetnie! Chyba nikt w MZ nie przeczytał załączonego raportu z badań 6000 kobiet! Mieli 2,5 miesiąca! Nikogo to nie interesuje? Przeczytajcie odpowiedź Ministerstwa i pomyślcie, co dalej robimy?

Pełna treść listu do Ministra

Odpowiedź Ministra


Maj 2018

Walczymy o świadczenie – porada laktacyjna podstawowa i specjalistyczna

Wraz z Polskim Towarzystwem Konsultantów i Doradców Laktacyjnych złożyłyśmy dziś w MZ oświadczenie w sprawie wydzielenia świadczenia zdrowotnego – porada laktacyjna podstawowa, udzielana przez każdą położną i specjalistyczna, udzielana przez położna/lekarza – doradcę/konsultanta/specjalistę laktacyjnego. Położne zyskałyby dodatkowe finansowanie, a dyrektorzy szpitali/przychodni możliwość tworzenia specjalistycznych poradni laktacyjnych. Nasze stanowisko poparła Fundacja Rodzić po Ludzku. Pani mgr Ewa Janiuk z Naczelnej Rady Piel i Poł zapewniła, że Rada jest ZA wydzieleniem porady. Szczegóły i rozbieżności do omówienia

Standard porady specjalistycznej jest narzędziem o wysokiej, udowodnionej skuteczności. To nie są duże koszty, kadra doradców/konsultantów jest wyszkolona i czeka na procedurę. Wydatki rzędu 130 mln rocznie na refundację sztucznych mieszanek zostałyby znacznie ograniczone, co byłoby nie lada sukcesem ekonomicznym dla polskiej ochrony zdrowia.


1 stycznia 2017, Mamy własne biuro!

Adres Biura (do korespondencji): ul. Bobrowiecka 9, pokój G-8, 00-728 Warszawa


Wrzesień 2017

Nowe wydanie Podręcznika 

Długo oczekiwane nowe wydanie podręcznika Karmienie piersią w teorii i praktyce 2017 już gotowe! Medycyna Praktyczna wielkim nakładem pracy wydała to wspaniałe dzieło. 5 lat w medycynie to przepaść – oczekujcie wielu nowości i zmian. Zapraszamy do sklepiku od jutra!


Dnia 1 kwietnia 2017 r. podczas XXXVII Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie najwyższym Odznaczeniem Izby LAUDABILIS (GODNY  UZNANIA) została uhonorowana dr n. med. Magdalenę Nehring-Gugulską za za szczególne zasługi na rzecz środowiska lekarskiego i ochrony zdrowia, a w szczególności za działalność naukową i edukacyjną w zakresie laktacji i naturalnego karmienia niemowląt.

Odznaczenie przyjęłam w imieniu Was wszystkich.


2017

Będzie Nowelizacja Standardów Opieki Okołoporodowej – weźmiemy w niej udział

Standardy powstały jako konsensus pomiędzy środowiskiem medycznym a stroną społeczną. Szpitale wdrażały je różnie, ale liczyły się z aktem prawnym w randze rozporządzenia. Szkoliły się, aby realizować poszczególne zapisy w praktyce, choć nie przewidziano środków na wdrożenie.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-opiece-okoloporodowej-na-oddzialach-polozniczych.html

Minister Zdrowia dr n.med. Konstanty Radziwiłł w świetle nowelizacji prawa zarządził aktualizację standardów. Jest szansa na poszerzenie i modyfikację tego ważnego dokumentu, zwłaszcza, że zostałyśmy zaproszone do grona ekspertów. Hurra!!!


2017

Dr Magdalena Castello-Rokicka zrobiła rewelacyjne narzędzie pomocne w pracy każdej CDLki – szczegółowy przegląd osłonek/kapturków dostepnych w Polsce. Przeanalizowała dane z ankiet od matek i od doradców. Warto zapoznać się i korzystać z tego sprzętu w prawidłowy sposób znając jego zalety, wady i właściwości. Unikniemy w ten sposób powatarzania obiegowych opinii, a naszą wiedzę jeszcze bardziej oprzemy na dowodach. Artykuł dostępny w Warsztat pracy CDL.


Powstała KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LAKTACYJNYCH Z KODAMI ICD 10

Specjalna pomoc dla doradców i konsultantów! Od dziś ład i porządek w nomenklaturze laktacyjnej! Dopasowane rozpoznania i kody ICD10. Pomoc w codziennej pracy! Dostępne w Warsztat pracy CDL.


23.08.2016

List do Ministra po raporcie NIK

Razem z koleżankami z koalicji „Rodzę mam prawa” skierowałyśmy list do Ministra Zdrowia po zapoznaniu się z raportem NIKu dotyczącym realizacji Standardu Opieki Okołoporodowej. Fragmenty dotyczące laktacji są dość przerażające, ale przecież to nic nowego. Codziennie słyszymy to od pacjentek…

Treść listu do pobrania/obejrzenia/przemyślenia


2015

5 lutego 2015 mieliśmy wielki zaszczyt zaprezentować w polskim Sejmie problemy matek karmiących i niedomogi systemu sprawowania opieki zdrowotnej w tym zakresie. Przedstawiliśmy wyniki badań dotyczących korzyści z karmienia naturalnego dla zdrowia dzieci i matek ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia ryzyka otyłości (lek. Urszula Bernatowicz-Łojko). Pokazaliśmy stan karmienia piersią w Polsce, pragnienia matek i niewydolność systemu w realizacji tych marzeń, 4 kluczowe, systemowe bariery dla karmienia piersią i 4 proste, systemowe rozwiązania do wdrożenia bez wysiłku, bez kosztów, od zaraz, ze szczególnym naciskiem na rolę konsultantów/doradców laktacyjnych, przygotowanych do pracy, skutecznych i profesjonalnych (dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska). Promotorki Karmienia Piersią uświadomiły posłom i pracownikom MZ jak wygląda rzeczywistość polskiej mamy pragnącej karmić naturalnie, czytały wspomnienia matek ze szpitali i z kontaktów z POZ, a także wyniki ankiet dotyczących wiedzy personelu na temat karmienia piersią (Agata Aleksandrowicz, Małgorzata Jackowska, Iza Sztandera, Hanna Krawsz, Iza Frankowska-Olech). Zwieńczeniem był krótki kurs ekonomii mleka ludzkiego – jak szybko z Norwegii robimy Francję tracąc potencjał matek i miliardy złotych, dlaczego dyrektorom szpitali nie opłaca się wdrażać Standardu Opieki Okołoporodowej, zatrudniać specjalistów laktacyjnych, zapewniać sprzętu czy warunków dla pozyskiwania mleka ludzkiego, jak łatwo oszczędzić miliony wydając kilka dobrych decyzji (Tomasz Chodkowski). Debata, w której wzięliśmy udział odbyła się w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości.

Całość spotkania można obejrzeć i wysłuchać:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=FB934E4D0476AAACC1257DC600317CD7

Dla chętnych relacja ze spotkania sejmowego napisana przez jedną z uczestniczek:

https://malgorzatajackowska.wordpress.com/2015/02/09/po-co-mowic-o-karmieniu-piersia-w-sejmie-rp-relacja-ze-spotkania-5-ii-2015/

18 stycznia 2015 – zakończenie kursu problemy w laktacji. Kursantki zaczynają praktyki i przygotowania do egzaminów.

Kurs dla wykładowców i trenerów odbył się 17-18 stycznia 2015.


2014

1-3 2014 grudnia uczestniczymy jako partner w III Międzynarodowym Kongresie Ogólnopolskiego Programu Edukacji Poporodowej Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej w Kołobrzegu.

21 – 22 listopada w Krakowie wzięliśmy czynny udział w konferencji Medycyny Praktycznej „Ginekologia i położnictwo”, wykład pt. Zapalenie połogowe piersi wygłosiła dyrektor CNoL dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska. Wykład dotyczył leczenia zapalenia piersi w sposób właściwy, z ochroną Laktacji, bez drastycznych zabiegów masowania kończących się ropniem piersi.

14-16 listopada 2014 – odbyła się II sesja kursu Problemy w Laktacji.

25 – 26 października wzięliśmy udział w 25-leciu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnych Metod oraz w konferencji „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”.

3-5 października 2014 – rozpoczęliśmy rok szkolny – I sesja kursu Problemy w Laktacji dla 60 nowych adeptek sztuki udzielania porad laktacyjnych.

19-20 września 2014 uczestniczyliśmy w Krakowskiej Jesieni Pediatrycznej, a 17-18 października w Warszawskiej Jesieni Pediatrycznej – oba wydarzenia organizuje Medycyna Praktyczna.

27-28 maja – kurs SOO-wcześniak w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

9 maja VII zjazd CNoL w Warszawie gromadzi 300 osób, 54 osoby uzyskały tytuł CDL!

28-29 marca 2014 – nowy kurs, pierwsza edycja, wspólnie z WUM: Edukator ds Laktacji!!!

15 marca 2014 odbył się egzamin na CDL i składał się z testu 100 pytań. Z puli pytań egzaminacyjnych wykluczono 3 pytania, tak więc maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w teście wynosiła 97. Do testu przystąpiły 62 osoby. Zdało 51 osób co stanowiło 82,26% grupy. Nie zdało 11 osób co stanowiło 17,74% grupy. Za kryterium zdania testu przyjęto przekroczenie progu -1SD, czyli powyżej 63 punktów włącznie, co stanowiło 65% punktów.

10-11 luty z nowym kursem dla oddziałów III poziomu referencyjności gościły nas Katowice-Ligota, a z kursem KP SOO – Ustka i Legnica. We wspomnieniach zostały  dania śląskiej kuchni, krzyk mew i Muzeum Miedzi…

W marcu 2014 odbył się KP SOO w Wejherowie i Jastrzębiu Zdroju.

W dniach 10-11-12 stycznia 2014 odbyła się w Warszawie ostatnia sesja kursu Problemy w Laktacji.

W styczniu 2014 kursy Karmienie Piersią Standard Opieki Okołoporodowej (KP SOO) odbyły się w szpitalach w Płocku, Bydgoszczy, w Rzeszowie. Oprócz twórczej atmosfery szkolenia w tych miastach wspominamy: Muzeum Secesji, Wyspę Młyńską i cudownie oświetloną starówkę.


2013

1-3 grudnia 2013 uczestniczymy jako partner w II Międzynarodowym Kongresie Ogólnopolskiego Programu Edukacji Poporodowej Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej w Kołobrzegu.

17 listopada byliśmy na otwarciu wystawy „Oni też byli wcześniakami” organizowanej z okazji 10 lecia Fundacji Wcześniak i Światowego Dnia Wcześniaka na WUM.

22 – 23 listopada 2013 w Krakowie byliśmy wystawcą na konferencji Medycyny Praktycznej „Ginekologia i położnictwo”, na której wykład wygłosiła wicedyrektor ds. programowych CNoL dr Monika Żukowska – Rubik IBCLC, CDL. Wykład będzie dotyczył leczenia ropnia piersi bez hamowania Laktacji – 5 lat doświadczeń.

19-20 listopada – gościliśmy u gościnnej Fundacji Rodzić po Ludzku na XVII Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Być położną dziś i jutro – jak sprostać wymaganiom współczesności” w Warszawie. Dziękujemy!


6-7 września 2013 odbył się V Kurs trenerów CNoL, gwóźdź programu to trening z autoprezentacji pod kierunkiem Piotra Chadzińskiego, poza tym wiele aktualizacji naszej wiedzy i umiejętności.

lipiec 2013 – Skonsultowaliśmy wytyczne dotyczące odciągania, przechowywania, podawania pokarmu własnej Matki.

czerwiec 2013 – Zgłosiliśmy konsultacje społeczne do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.


Certyfikat CDL2013 uzyskało 47 osób, PKP – 17 osób. 8 osobom nadano tytuł Honorowego Promotora Karmienia Piersią.


7-8 czerwca 2013 odbył się VI Zjazd CNoL. Zgromadził 240 osób. Zaszczycili go wielce szanowni goście. Rewelacyjna prof. Paula Meier z Chicago, ujmująca prof. Kerstin Uvnäs – Moberg ze Szwecji i doskonali eksperci z Polski. Zjazd, w imieniu ministra Aleksandra Soplińskiego, otworzyła Pani Dagmara Korbasińska dyrektor departamentu matki i dziecka Ministerstwa zdrowia. Był rzeczywiście huczny i uświetnił 10 lat kształcenia konsultantów IBCLC w Polsce. Zjazd współorganizowało: Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, Zakład dydaktyki ginekologiczno – położniczej, Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Medyczne „Żelazna”


16 marca 2013 – egzamin CDL 2013. Przystąpiło 45 osób, zdało 42.


W roku 2012 przeszkoliliśmy łącznie 809 osób na 24 kursach. W latach 2007-2012 łącznie skorzystało z naszych kursów 2055 osób.


Medycyna Praktyczna zamieszcza kontakty do doradców i konsultantów laktacyjnych na portalu Pediatria.mp.pl.


Uczestniczymy w Jesieni Pediatrycznej 2012 i Jesieni Ginekologicznej 2012 oraz w Kongresie międzynarodowym w Rynie.


Powstaje strona CNoL na facebooku.


Powstaje Rada Naukowa CNoL.


24 marca 2012 – egzamin na CDL2012.


W roku 2011 zrobiliśmy 19 kursów, podczas których przeszkoliło się 668 osób! To pierwszy rok, kiedy były dwie edycje kursu Problemy w laktacji.


14-15 października wzięliśmy udział w konferencji Jesień Pediatryczna 2011 organizowanej przez Medycynę Praktyczną – Pediatria. Mieliśmy stolik, na którym prezentowaliśmy wydawnictwa na temat laktacji oraz promowaliśmy nasze kursy.


15 września 2011 odbył się pierwszy kurs Promotor Karmienia Piersią. Prowadzące przekazały przyszłym promotorom entuzjazm i wytyczne dotyczące organizowania działań promocyjnych na szeroką skalę. Przekazały w dobre ręce to, czym zajmowały się przez 10 lat pracy w organizacji promującej karmienie.


Nasze kursy wdrażające Standard Opieki Okołoporodowej w zakresie karmienia piersią jeżdżą po Polsce od Bałtyku po Sudety. Mamy nadzieję na zmiany w opiece okołoporodowej. Nasi wykładowcy robią co mogą.


20 lipca 2011 Minister Zdrowia podpisała rozporządzenie wprowadzające do szpitali państwowych nowe stanowisko: edukator ds. karmienia piersią. Nie byliśmy zaproszeni do konsultacji społecznych. Szkoda!


20 sierpnia 2011 odbył się Kurs trenerów. Było to bardzo cenne, praktyczne szkolenie dla starych i nowych trenerów CNoL.


W 2010 roku przeszkoliliśmy 228 osób.


Dnia 15 maja 2010 odbył się III zjazd CNoL z udziałem znamienitych prelegentów m.in. prof. Hanny Szajewskiej i dr hab. n. med. Zenona Halaby. Podczas zjazdu szkoła przyjęła imię Anny Oslislo.


Dnia 1 lutego 2010 odeszła do Pana nasza koleżanka dr n. med. Ania Oslislo.


Jesteśmy bardzo dumne, że tak wiele naszych poprawek weszło do ogłoszonego 23 września 2010 standardu opieki okołoporodowej. Z wizytą dziękczynną byłyśmy w Departamencie Matki i Dziecka 2 lutego.


Od listopada 2010 wydajemy miesięcznik CNoLNews dostarczany czytelnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Otworzyliśmy Forum dla matek i profesjonalistów oraz sklepik internetowy.


Zgłosiliśmy poprawki do opr. przez Ministerstwo Zdrowia Standardu opieki okołoporodowej. Niestety w pierwotnym kształcie wiele mu brakuje do ideału…


15 lipca 2010 w Warszawie odbyło się szkolenie trenerów CNoL z udziałem naszego szkoleniowca. Spotkanie udane pomimo gorąca!


Sezon szkoleniowy 2009/10 za nami. Odwiedziliśmy Gdańsk, Poznań, Wrocław, Iławę. Zakończył się Kurs „Problemy w laktacji”.


W roku 2009 przeszkoliliśmy 143 osoby.


29 sierpnia 2009 roku odbyło się spotkanie wykładowców i trenerów CNoL  w FZZ Metalowcy ul. Długa 29 w Warszawie. Program bardzo ciekawy i bardzo napięty. Nowością była wymiana doświadczeń z grupą rehabilitantów NDT-Bobath i neurologopedów pod wodzą p. Pawła Zawitkowskiego.


6 czerwca 2009 roku odbył się II ZJAZD CNoL w Centrum Konferencyjnym Koara EXPO w Warszawie. Uczestniczyliśmy w bardzo owocnym szkoleniu dla pracowników CNoL. O 12.00 rozpoczęła się część wykładowa pod hasłem Światowego Tygodnia Promocji Kamrienia Piersią „Karmienie piersią – lekarstwem na kryzys!”. Wymiana myśli, doświadczeń, nowości…emocje sięgały zenitu! Podczas zjazdu 36 naszych absolwentek odebrało certyfikaty CDL. Zjazd wsparła firma MEDELA.


8 marca 2009 o godzinie 10.00 odbył się egzamin teoretyczny na Certyfikat Doradcy Laktacyjnego. Przystąpiło 38 osób. Średnia wyników sięgnęła 70%. Maksymalny wynik zdobyły 2 osoby – 86,25%. Zdały 33 osoby przekraczając próg 62%.


13 – 15 lutego 2009 odbył się kurs dla Liderów grup wsparcia i prowadzenia poradnictwa laktacyjnego na poziomie podstawowym w Poznaniu. Przeszkoliło się ponad 30 osób. Kurs zorganizowało Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękujemy!


W roku 2008 przeszkoliliśmy 109 osób.


28 maja 2008 Zarząd Główny Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią przekazał naszą placówkę edukacyjną nowej osobie prawnej Fundacji Twórczych Kobiet. Fundacja  podjęła szereg działań, aby placówka mogła działać i rozwijać się. Uzyskano wszelkie dokumenty pozwalające na działalność edukacyjną, zapewniono bazę dydaktyczną, zmodyfikowano strukturę organizacyjną , zaktualizowano programy nauczania i rozpoczęto nabór na jesienne kursy.


31 maja 2008 roku w Centrum Konferencyjnym Koara EXPO w Warszawie odbył się  pierwszy Zjazd szkoły. Współorganizatorem zjazdu była firma INTERTOM, wyłączny dystrybutor sprzętu laktacyjnego firmy MEDELA. Wykładowcy wzięli udział w szkoleniu z technik aktywnego nauczania prowadzonym przez trenera panią Małgorzatę Kiljańską. Następnie wysłuchano kilku wykładów, między innymi doskonałego wykładu Dr n. med. Barbary Baranowskiej o historii poradnictwa laktacyjnego na przestrzeni wieków. Dr Elwira Solińska rozjaśniła nam jak ważna jest Dyrektywa unijna dla ochrony karmienia piersią i skomentowała obowiązujący w Polsce Model żywienia dzieci. Atrakcją zjazdu był gość z zza granicy: Dr Marc Cregan – australijski naukowiec i badacz kobiecego mleka, odkrywca komórek macierzystych w pokarmie kobiecym. Na zakończenie nowi doradcy otrzymali certyfikaty CDL.


Dnia  9 marca 2008 roku egzamin teoretyczny  na CDL zdało 25 z 27 zdających. Średnia wyników osiągnęła 77%. Maksymalny wynik 88% osiągnęły 3 osoby. 2 osoby skierowano na egzamin poprawkowy, ale nie zdały go. Szkolenie praktyczne odbyło 23 osoby. 18 osób zdało egzamin praktyczny.


W roku 2007 przeszkoliliśmy 81 osób.


W lipcu 2007 roku 13 spośród 14 naszych absolwentek, które zdały egzamin teoretyczny na CDL, zdało egzamin na Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego IBCLC.


Dnia  4 marca 2007 o godzinie 9.00 w Warszawie 34 osoby przystąpiły do pierwszego w Polsce egzaminu teoretycznego na Certyfikowanego Doradcę Laktacyjnego. Poziom egzaminu był zadowalający, średnia wyników osiągnęła 77%. Najlepsza kandydatka osiągnęła 92%. 4 osoby nie przekroczyły progu 66%. 21 kandydatek  przystąpiło do egzaminu praktycznego, a zdało go 18 osób (85,7%).


12 września 2006 została powołana niepubliczna placówka edukacyjna:  Centrum Nauki o Laktacji CNoL przy Komitecie Upowszechniania Karmienia Piersią. Rejestracja w urzędzie miasta Warszawy nastąpiła 20 listopada 2006, działaność miała zacząć 1 grudnia 2006, jednak faktycznie rozpoczeła ją z początkiem roku 2007.

Zapisz się na newsletter